Rozszerzony biogram

 

Tadeusz Styczeń SDS (1931-2010)

Katedra Etyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Instytut Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

 

Urodzony w Wołowicach pod Krakowem 21 grudnia 1931 roku. Studia teologiczne na Wydziale Teologicznym UJ w Krakowie, święcenia kapłańskie w Zgromadzeniu Zakonnym Salwatorianów w roku 1955 w Krakowie, studia filozoficzne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ze specjalizacją w zakresie filozofii moralnej przy Katedrze Etyki kierowanej przez księdza docenta dra hab. prof. honorowego KUL Karola Wojtyłę.

 

Magisterium (Koncepcja cnoty u N. Hartmanna), 1960, doktorat (Problem możliwości etyki u Johna Locke'a), 1963. Od 1963 roku pracownik naukowy KUL przy Katedrze Etyki w charakterze  adiunkta. Habilitacja (Problem możliwości etyki jako empirycznie uprawomocnionej i ogólnie ważnej teorii moralności), 1971. W roku 1981 tytuł profesora nadzwyczajnego. W roku 1992 tytuł profesora oraz stanowisko profesora zwyczajnego.

 

Od roku 1978 do 2002 kierownik Katedry i Zakładu Etyki KUL, w latach 1982-2006 dyrektor Instytutu Jana Pawła II KUL, redaktor naczelny kwartalnika "Ethos" (1988-2006).

 

W roku 1975 Visiting‑Professor Uniwersytetu Jana Gutenberga w Mainz. Profesor Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II przy Papieskim Uniwersytecie Lateraneńskim w Rzymie. Członek‑współzałożyciel i członek Senatu International Academy of Philosophy w Dallas, USA (1981). Członek Societas Ethica, Towarzystwa Naukowego KUL, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Od 1981 roku Konsultor Papieskiej Rady do Spraw Rodziny. Członek Rady Naukowej Instytutu Studiów nad Rodziną Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie‑Łomiankach, którego założycielem i wieloletnim dyrektorem był ks. abp prof. Kazimierz Majdański. Redaktor "Roczników Filozoficznych" KUL (z. 2), współredaktor czasopisma "Aletheia" (IAP, Liechtenstein), współredaktor kwartalnika "Anthropotes", Uniwersytet Lateraneński, Rzym; współpracownik czasopism "Il Nuovo Areopago" i "La Nuova Europa". Ekspert Senackiej Komisji do Spraw Konstytucji. W latach 1994-2004 członek Rady Zarządzającej Papieskiej Akademii Życia. W 1994 roku gościnne wykłady w Ateneo Romano della Santa Croce w Rzymie.

 

Doktor honoris causa Uniwersytetu Nawarry w Pamplonie i Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie.

                         ----------------------------------------------------------------