Konwersatorium 2006-2007

W roku akademickim 2006/2007 został podjęty temat:

Czy – i jak – prawda zobowiązuje? Czyli Karola Wojtyły „normatywna moc prawdy” i jej znaczenie dla etyki i antropologii filozoficznej.

Poprzez wybór tego tematu nawiązaliśmy do zagadnień podejmowanych w Instytucie już w przeszłości, zwłaszcza podczas sesji w sierpniu 1997 roku w Castel Gandolfo, w której uczestniczyliśmy na zaproszenie Ojca Świętego Jana Pawła II. Program spotkań konwersatoryjnych był następujący:

 

         16-17 października – inauguracja Konwersatorium Myśli Karola Wojtyły-Jana Pawła II (sesja w rocznicę wyboru Ojca Świętego)

         14 listopada – dr Kazimierz Krajewski (Katedra Etyki KUL), Etyka filozofią pierwszą? Karola Wojtyły idea „normatywnej mocy prawdy” i jej znaczenie dla etyki jako antropologii normatywnej

         14 grudnia – dr Agnieszka Lekka-Kowalik (Katedra Metodologii KUL), Czy (i w jakim znaczeniu) prawo ma „moc normatywną”?

 9 stycznia – ks. dr Jarosław Merecki (Instytut Studiów nad Małżeństwem i Rodziną, Rzym) –  Prawda i dobro a doświadczenie człowieka

13 marca - prof. Wojciech Chudy„Poprzez refleksję nad własnym poznaniem człowiek się objawia samemu sobie”. Rola refleksji w akcie poznania [spotkanie odwołane z powodu choroby Profesora.  Wojciech Chudy zmarł 15 marca]

 3 kwietnia – dr Stanisław Majdański (Katedra Metodologii KUL) – Ethicae loci naturales. Wybrane uwagi i refleksje metaetyczne

18 maja – sympozjum „Uniwersytet w służbie prawdy, wolności i życia”

28 maja – prof. Eduard Picker (Wydział Prawa Uniwersytetu w Tybingen) – Ratowanie człowieka przez użytkowanie człowieka? O dopuszczeniu przez „Konwencję Bioetyczną” Rady Europy badań nad osobami niezdolnymi do wyrażania zgody