Konwersatorium 2005-2006

W związku z tym, iż w roku 2005 przypadła dziesiąta rocznica ogłoszenia encykliki Evangelium vitae,  Konwersatorium w roku akademickim 2005/2006 zostało poświęcone moralno-prawnym zagadnieniom wynikającym z treści wspomnianej encykliki. Konwersatorium zostało zatytułowane: Prawo niedoskonałe” prawem niesprawiedliwym! Dziesięć lat sporu o encyklikę „Evangelium vitae”. Dlaczego?

            Moralno-prawne aspekty ochrony ludzkiego życia od dawna zajmują istotne miejsce w pracy naszego Instytutu. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że m.in. efektem badań i dyskusji prowadzonych w Instytucie jest List otwarty ks. prof. Tadeusza Stycznia i ks. prof. Andrzeja Szostka w sprawie logiki i etyki stanowienia prawa w dziedzinie ochrony życia człowieka,  opublikowany w książce Unvollkommene oder ungerechte Gesetze. List ten jest dokumentem towarzyszącym tegorocznym pracom naszego Konwersatorium.

            Odbyły się następujące spotkania:

16 października – prof. Rocco Buttiglione, Czy prawda się opłaca? (spotkanie  współorganizowane przez Instytut i Centrum Duszpasterswa Młodzieży)

8 listopada – ks. mgr Piotr Ślęczka (Instytut Jana Pawła II KUL), Demokratyczna reguła  większości a uprawnienia człowieka do życia i do wolności sumienia

9 grudnia – sesja Fundamentalna wartość życia człowieka w prawodawstwie państwa demokratycznego

21 luty – Prof. Mirosław Granat (UMCS), Uprawnienie do życia w kontekście prawa konstytucyjnego

14 marca – Mgr Mikołaj Wild (Trybunał Konstytucyjny), Czy skuteczna ochrona prawna życia człowieka wymaga zmian w konstytucji?

28 marcaJan Łopuszański, Czy – i jak – poprawiać prawo stanowione w dziedzinie ochrony życia?

18 maja – sesja z okazji 86. rocznicy urodzin Jana Pawła II i 15. rocznicy ogłoszenia encykliki Centesimus annus