Instytut i jego działalność - w mediach
 • »»  Koncepcja etyki ks. Tadeusza Stycznia - sympozjum 22 X 2012
                         - Radio eR   »»
 • TVP_IJPII.jpg                                                                                                       

             »»   O Instytucie w "Między ziemią a niebem" (TVP1, 8 VII, od 25')      

 •    »»   Papieskie przesłanie dla Lublina - wciąż aktualne?  Trybuna___5_06_2012.jpg
 •                      - TVP Lublin (Panorama, 5 VI, od 12'45")...
 •                      - KAI   »»     
 •    »»  Sesja w 92. rocznicę urodzin Papieża, 30-lecie Instytutu 
 •                      - Radio Watykańskie   »»
 •                      - KAI   »»
 •                      - Radio eR   »»
 •    »»  ETHOS o ubóstwie
 •    »»  Spotkanie z ks. Alfredem M. Wierzbickim w kolbuszowskiej bibliotece
 •    »»  Osoba i moralność w ujęciu ks. Tadeusza Stycznia - sympozjum 13-14 X  symp_ITVL.jpg
 •                      - Galeria fotograficzna KUL   »»  
 •                      - Radio Lublin   »»
 •                      - ITVL   »»
 •    »»  Koncert Kwartetu Szostakowicza 11.09. w Archikatedrze
 •    »»  ETHOS o radości 
 •    »»  Koncert dedykowany pamięci Jana Pawła II oraz Abpa Józefa Życińskiego
 •                 - KAI   »»               Panorama_Lubelska_3_IV.jpg 
                      - Radio Lublin   »»
                      - TVP Lublin (Panorama, 3 IV, od 2'25").... 
 •   »»  Powstaje film o Ks. prof. Tadeuszu Styczniu SDS
 •   »»  Rozmowa KAI z Cezarym Ritterem (marzec 2011)