Konwersatorium 2011-2012-2013

Temat:

Od zdumienia osobą do myślenia o osobie (kontynuacja)

 

 

 

22 listopada 2011 - Ks. Prof. dr hab. Antoni SIEMIANOWSKI (UAM), Osoba i sumienie

13 grudnia 2011 - Bp Prof. dr hab. Marek JĘDRASZEWSKI (UAM), Filozofia dialogu a personalizm chrześcijański

 

Człowiek współczesny i religia

24 stycznia 2012 - Ks. Prof. dr hab. Janusz MARIAŃSKI (KUL), Przemiany religijności w Polsce po 1989 r. 

28 lutego 2012 - Prof. dr hab. Ireneusz ZIEMIŃSKI (USz), Człowiek współczesny a religia - spojrzenie filozofa

18 kwietnia 2012 - Prof. dr hab. Jan GROSFELD (UKSW), Chrześcijanie i Żydzi w dialogu wobec wyzwań współczesności

8 maja 2012 - O. dr Maciej ZIĘBA OP (Instytut Tertio Millennio), Czy możemy mówić o "milczącej apostazji" kultury europejskiej? 

22 listopada 2012 - Ks. prof. dr hab. Jan SOCHOŃ (UKSW), Religia w kontekście postmodernizmu

11 grudnia 2012 - Prof. dr hab. Piotr GUTOWSKI (KUL, PAN), Religia wobec nowego ateizmu

8 stycznia 2013 - Prof. dr hab. Josef SEIFERT (IAP), Bóg dowodem na istnienie Boga. Fenomenologiczna interpretacja argumentu ontologicznego