Recenzenci 2011
 Nr 4(96)
  ETH_96_ok__.jpg
Ks. Jerzy Bajda
Paul H. Dembinski
Leon Dyczewski OFMConv
Aniela Dylus
Ks. Stanisław Fel
Tomasz Gruszecki
Ks. Maciej Hułas
Małgorzata U. Mazurczak
Jarosław Merecki SDS
 Nr 3(95)         
Ks. Tadeusz Biesaga                                        
Jerzy Gałkowski
Ks. Krzysztof Guzowski
Dobrosław Kot
Jarosław Kupczak OP
Robert Piłat
Ewa Podrez
Ks. Jan Sochoń
Władysław Stróżewski
 
 Nr 1-2(93-94)
Miłosz Aleksandrowicz
Artur Blaim
Dariusz Chemperek
Ks. Tadeusz Dola
Anna Grzegorczyk
Bartosz Kamiński
Jarosław Kupczak OP
Roman Majeran
Jan Mazur
Małgorzata U. Mazurczak
Marek Mejor
Jarosław Merecki SDS
Jolanta Skorek-Münch

  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887