Recenzenci 2009
  Nr 3-4(87-88)
Christoph Böhr
Marianna Charzyńska-Gula
Krzysztof Dybciak
Leon Dyczewski OFMConv
Roman Dzwonkowski SAC
Adam Fitas
Tomasz Garbol
Piotr Gutowski
Małgorzata Kitowska-Łysiak
Agnieszka Lekka-Kowalik
Hubert Łaszkiewicz
Jarosław Merecki SDS
Mirosława Ołdakowska-Kuflowa
Robert Piłat
Maria Piotrowska
Adam A. Szafrański
Rafał Szczerbakiewicz
Maciej Urbanowski
Ryszard Zajączkowski
  Nr 1-2(85-86)
Adam F. Baran
Mirosław Filipowicz
Piotr Gutowski
Stanisław Kiczuk
Jarosław Krajka
Agnieszka Lekka-Kowalik
Jarosław Merecki SDS
Ks. Sławomir Nowosad
Ks. Piotr Pasterczyk
Jolanta Świderek
Jacek Wojtysiak

  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887