The Referees 2009
  No. 3-4(87-88)
Christoph Böhr
Marianna Charzyńska-Gula
Krzysztof Dybciak
Leon Dyczewski, OFMConv
Roman Dzwonkowski, SAC
Adam Fitas
Tomasz Garbol
Piotr Gutowski
Małgorzata Kitowska-Łysiak
Agnieszka Lekka-Kowalik
Hubert Łaszkiewicz
Jarosław Merecki, SDS
Mirosława Ołdakowska-Kuflowa
Robert Piłat
Maria Piotrowska
Adam A. Szafrański
Rafał Szczerbakiewicz
Maciej Urbanowski
Ryszard Zajączkowski
  No. 1-2(85-86)
Adam F. Baran
Mirosław Filipowicz
Piotr Gutowski
Stanisław Kiczuk
Jarosław Krajka
Agnieszka Lekka-Kowalik
Jarosław Merecki, SDS
Fr. Sławomir Nowosad
Fr. Piotr Pasterczyk
Jolanta Świderek
Jacek Wojtysiak

  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. The Republic of Poland Ministry of Science and Higher Education Value: 100.00
  4. Quarterly “Ethos” is indexed by the following databases: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55.26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. DOI Prefix 10.12887