Patrycja Mikulska

Patrycja_MikulskaFilozof, tłumacz, redaktor. Studia magisterskie z zakresu filozofii (specjalność: etyka) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (praca magisterska na temat Ludwiga Wittgensteina pojęcia doświadczenia), w International Academy of Philosophy in the Principality of Liechtenstein oraz studia dziennikarskie w Robert Schuman Institute w Brukseli. Od roku 2007 pracuje w redakcji kwartalnika „Ethos”, obecnie jako starszy redaktor. W latach 2009-2013 prowadziła na Wydziale Filozofii KUL ćwiczenia z etyki ogólnej dla studentów pierwszego roku filozofii w języku angielskim. Pracowała w Instytucie Medycyny Wsi na samodzielnym stanowisku pracy do spraw współpracy naukowej, gdzie uczestniczyła w opracowaniu projektu oraz promocji międzynarodowego czasopisma naukowego „Annals for Agricultural and Environmental Medicine”, oraz w Lubelskim Ośrodku Samopomocy jako doradca organizacji pozarządowych (w zakresie przygotowywania wniosków o finansowanie projektów) oraz współzałożyciel i redaktor naczelny „Czasopisma Samopomocy Społecznej LOS”. Przez 8 lat pracowała również jako nauczyciel języka angielskiego i filozofii w lubelskich szkołach średnich, ostatnio w Pallotyńskim Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego oraz w Gimnazjum i Liceum Śródziemnomorskim im. św. Dominika Guzmana (wpisana do ewidencji egzaminatorów egzaminu maturalnego z języka angielskiego).< Znajomość języków obcych: język angielski (Cambridge Certificate of Proficiency in English z oceną A), język włoski, język francuski i język niemiecki.

PUBLIKACJE

Redakcja książek

 • K. Wojtyła, Persona e atto. Osoba i czyn, seria „Testi a fronte”, Rusconi Libri 19991 (z G. Girgentim – opracowanie wydania dwujęzycznego: rewizja przekładu, opracowanie bibliografii oraz słownika najważniejszych pojęć)

Przekłady książek z języków obcych (wybrane)

 • B. Maggioni, Bóg wierny historii. Doświadczenie duchowe w Biblii, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2013 (z jęz. włoskiego)
 • J. Newlove, J. Dalby, Laban dla wszystkich, Kined, Warszawa 2011 (z jęz. angielskiego)
 • A. Scola, Doświadczenie człowieka. U źródeł nauczania Jana Pawła II, Instytut Jana Pawła II, Lublin 2010 (z jęz. włoskiego)
 • O. Clément, Boski kosmos. Wybrane zagadnienia z kosmologii, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2010 (z jęz francuskiego)
 • B. Forte, Cztery noce zbawienia. Pascha w tradycji żydowskiej, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2010 (z jęz. włoskiego)
 • G. Ravasi, Psalmy cz.1. Wprowadzenie. Psalmy 1-19, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2007 (z jęz. włoskiego)
 • C.M. Martini i in., Czy można kochać Kościół. Oddanie i ewangeliczna odwaga w posłudze kapłańskiej, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2004 (z jęz. włoskiego)
 • R. Spaemann, Podstawowe pojęcia moralne (z J. Mereckim), Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2000 (z jęz. niemieckiego)

Artykuły

 • Ciało i jego sens, „Ethos” 2015, nr 2(110), s. 269-284
 • Zaproszenie na ucztę. O Giovanniego Realego sztuce budowania wspólnoty, „Ethos” 2014, nr 4(108), s. 230-234

Artykuły wstępne w kwartalniku „Ethos”

 • Moc pieniądza, „Ethos” 2017, nr 1(121), s. 5-10
 • Ból. Doświadczenie graniczne, „Ethos”, 2017, nr 4(120), s. 5-9
 • Ciężar… „Ethos”, 2016, nr 4(116), s. 5-8
 • Mówić o milczeniu… „Ethos”, 2016 nr 1(113), s. 5-8
 • Buntownicy, nauczyciele, towarzysze drogi… „Ethos”, 2015 nr 4(112), s. 5-9
 • Właściwe miejsce, „Ethos” 2013, nr 4(104), s. 5-7
 • Stan, którego nie znamy, „Ethos” 2010, nr 4(92), s. 7-11
 • Myśl i igrzyska (z M. Chudą), „Ethos” 2010, nr 1(89), s. 5-9
 • Ślad Stwórcy „Ethos” 2008, nr 2-3(82-83), s. 5-8

Artykuły wstępne w kwartalniku „Ethos” w języku angielskim

 • The Power of Money, „Ethos” 2018, 1(121), s. 367-371
 • Pain: A Borderline Experience, „Ethos” 2017, nr 4(120), s. 383-386
 • The Weight…, „Ethos” 2016, nr 1(113), s. 411-414
 • Speaking of Silence… „Ethos” 2016, nr 1(113), s. 341-344
 • Rebels, Teachers, Companions „Ethos” 2015, nr 4(112), s. 373-376
 • The Proper Place, „Ethos” 2013, nr 4(104), s. 355-357
 • The Condition We Do Not Experience, „Ethos” 2010, nr 4(92), s. 353-356
 • The Thought and the Playground, „Ethos” 2010, nr 1(89), s. 338-341 (with M. Chuda

Eseje „Przez pryzmat Ethosu”

 • Nieść światło, „Ethos” 2017, nr 3(119) s. 397-398
 • Mieć dokąd wrócić, „Ethos” 2016, nr 3(115), s. 373-375
 • Dürer i kultura selfie, „Ethos” 2016, nr 2(114), s. 339-341
 • Hic sunt dracones, „Ethos” 2015, nr 2(110), s. 345-346
 • Don Juan, czyli tożsamość uwodziciela, „Ethos” 2013, nr 1(101), s. 257-263
 • Koniec jest blisko..., „Ethos” 2012, nr 3(99), s. 311-313
 • Stan, którego nie znamy, „Ethos” 2010, nr 4 (92), s. 7-11

Recenzje

 • Przyjaźń – źródło przemiany (rec. M. Herer, Pochwała przyjaźni, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017), „Ethos” 2017, nr 1(117), s. 323-326
 • Personalizm i stereotypy (rec. J. Melonowska, Osob(n)a: Kobieta a personalizm Karola Wojtyły–Jana Pawła II. Doktryna i rewizja, Difin, Warszawa 2016), „Ethos” 2016, n4 5(116), s. 339-343
 • Marzenie, nie dowód... (rec. R. Acampora, Corporal Compassion, University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania, 2006), „Ethos” 2013, nr 2(102), s. 307-312
 • Filozofia radykalnie rozumiana (rec. R. Sokolowski, Wprowadzenie do fenomenologii, tłum. M. Rogalski, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012), „Ethos” 2013, nr 1(101), s. 225-228
 • Uroda przedsionka, rec. P. Domeracki, M. Jaranowski, M.T. Zdrenka, Sześć cnót mniejszych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012), „Ethos” 2012, nr 3(99), s. 271-275
 • Co nas różni od Arystotelesa, (rec. J. Jaśtal, Natura cnoty. Problematyka emocji w neoarystotelesowskiej etyce cnót, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009), „Ethos” 2010, nr 4(92), s. 258-263
 • Kapitanowie własnej duszy (rec. J.F. Crosby, Zarys filozofii osoby. Bycie sobą, tłum. B. Majczyna, WAM, Kraków 2007), „Ethos” 2008, nr 2-3(82-83), s. 249-254
 • Miłość jako sposób poznania (rec. O. Paz, Podwójny płomień. Miłość i erotyzm, Kraków 1996), „Ethos” 1998, nr 3(3), s. 305-314
 • Czego może nas nauczyć „Historia etyki”? (z J. Mereckim) (rec. V.J. Burke, Historia etyki, Warszawa 1994), „Ethos” 1995, nr 4(32) , s. 270-275
 • Demokracja jest dobra na wszystko?, (rec. J. Keane, Media a demokracja, tłum. E. Petrajtis-O’Neill, Londyn 1992), „Ethos” 1993, nr 4(24), s. 204-206
 • Z Janem Pawłem II chodzenie po wodzie (rec. A. Frossard, Świat Jana Pawła II, Kielce 1992), „Ethos” 1993, nr 1(23), s. 262-266

Propozycje „Ethosu” (wybrane)

 • J. Dobrowolski, Niewolnicy i panowie. Sześc i pół eseju z antropologii i filozofii społecznej świata nowoczesnego, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2017 (2018), nr 3(123), s. 302-304.
 • „A piękno świeci w ciemności”. Z biskupem Michałem Janochą rozmawia Ewa Kiedio, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2017 („Ethos” 2018, nr 2(122), s. 455-456. 
 • B. Skarga, O filozofię bać się nie musimy. Szkice z różnych lat, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017 („Ethos” 2017, nr 4(120), s. 337-338
 • M. Rajewski, Ku antropologii procesualnej. Dyfuzjonizm brytyjski przełomu XIX i XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017 („Ethos” 2017, nr 3(119), s. 393-395
 • M. Rajewski, Ku antropologii procesualnej. Dyfuzjonizm brytyjski przełomu XIX i XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017 („Ethos” 2017, nr 3(119), s. 393-395
 • B. Skarga, Kłopoty intelektu. Między Comte’em a Bergsonem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017) („Ethos” 2017, nr 2(118), s. 273-274)
 • Panorama współczesnej filozofii, red. J. Hołówka, B. Dziobkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016 („Ethos” 2017, nr 2(118), s. 270-273)
 • K. Saja, Etyka normatywna. Między konsekwencjalizmem a deontologią, Universitas, Kraków 2015 („Ethos” 2015, nr 2(110), s. 325-327)
 • J. Daniélou, Święci poganie Starego Testamentu, Wydawnictwo WAM („Ethos” 2014, nr 1(105), s. 353-354)
 • A. Scola, Non dimentichiamoci di Dio. Libertà di fedi, di culture e politica, Rizzoli („Ethos” 2013, nr 3(103), s. 304-305)
 • R. Buttiglione, Myśl Karola Wojtyły, tłum. J. Merecki SDS, Instytut Jana Pawła II („Ethos” 2011, nr 3(95), s. 354-355)
 • I. Ziemiński, Metafizyka śmierci, Wydawnictwo WAM („Ethos” 2011, nr 3(95), s. 349-351)
 • M. Kociuba, Antropologia poznania obrazowego, Wydawnictwo UMCS („Ethos” 2011, nr 1-2(93-94), s. (280-281)
 • E. Wolicka, Narracja i egzystencja, Wydawnictwo KUL („Ethos” 2011, nr 1-2(93-94), s. 279-280)

Sprawozdania

 • Zacieranie granic (sprawozdanie z XVII Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca, Lublin, 6-11 XI 2013), „Ethos” 2013, nr 4(104), s. 331-336
 • Koniec świata (omówienie spektaklu Osąd. Tryptyk, reż. J. Kalina, P. Passini, L. Mądzik, Wrocławski teatr Pantomimy im. H. Tomaszewskiego), „Ethos” 2010, nr 2-3(90-91), s. 338-340
 • Anegdota i forma (sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Jacek Malczewski i symboliści”, Radom, 18−19 V 2009), „Ethos” 2009, nr 3-4(87-88), s. 360-364
 • Droga jest ważna (sprawozdanie z wernisażu fotografii Ryszarda Kapuścińskiego, Galeria Sztuki Sceny Plastycznej KUL, Lublin, 18 III 2007), „Ethos” 2007, nr 1-2(77-78), s. 407-409
 • Owoce jedności (sprawozdanie z uroczystości wręczenia doktoratu honoris causa KUL Chiarze Lubich, 20-25 VIII 1996), „Ethos” 1997, nr 1(37), s. 286-290

Przekłady artykułów na na język angielski

 • G.J. Beyer, W. Kruszewski, A. Lekka-Kowalik, ks. A.M. Wierzbicki, Introduction, w: K. Wojtyła, Katolicka etyka społeczna, „Instytut Jana Pawła II KUL”−Wydawnictwo KUL, Lublin 2018 (z jęz. polskiego na angielski)
 • M. Chuda, Hopes and Threats, „Ethos” 2013, nr 3(123), s. 329-332
 • M. Chuda, “…and they realized that they were naked”, „Ethos” 2017, nr 2(118), s. 305-308
 • A.M. Wierzbicki, Holiness: Another Name for the Person, „Ethos” 2014, nr 1(105), s. 427-430
 • A.M. Wierzbicki, The Keys to Understanding Friendship, „Ethos” 2013, nr 3(103), s. 373-377
 • M. Hanusiewicz, Does Polish “Metaphysical Poetry” Exist?, “The Polish Review” t. 41 (1996) nr 4, s. 435-447
 • C. Ritter, Discovering the Borders of Europe [From the Editor], „Ethos”, Special Edition, 1996, No. 2, s. 7-11 (na jęz. angielski)
 • J. Salij OP “Man Cannot Be Fully Understood without Christ, „Ethos”, Special Edition 1996, 1996, No. 2, s. 69-75 (na jęz. angielski)
 • C. Ritter, The Europe of Tomorrow: What Can We Espect?, „Ethos”, Special Edition 1996, No. 2, s. 267-271 (na jęz. angielski)

Przekłady artykułów na język polski 
(z języków: włoskiego, niemieckiego, francuskiego i angielskiego)

 • G.J. Beyer, Tezy skryptu Karola Wojtyły a współczesna nauka społeczna, w: K. Wojtyła, Katolicka etyka społeczna, Instytut Jana Pawła II KUL−Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 507-522(z jęz. angielskiego)
 • R. Buttiglione, Kilka uwag o „Katolickiej etyce społecznej”, w: K. Wojtyła, Katolicka etyka społeczna, Instytut Jana Pawła II KUL−Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 537-556 (z jęz. włoskiego)
 • A.J. Reimers, Uniwersytet a kultura osoby, „Ethos” 2018, nr 1(2018), s. 293-305 (z jęz. angielskiego)
 • J. Merecki SDS, Doświadczenie wstydu. Ku etyce personalistycznej, „Ethos” 2015, nr 1(109), s. 307-319 (z jęz. włoskiego)
 • F. Hörcher, Kultura, samokształcenie i tworzenie wspólnoty. Ideał kształcenia z perspektywy intelektualnej historii społecznej historii człowieka, „Ethos” 2015, nr 1(109), s. 84-105 (z jęz. angielskiego)
 • R. Brague, Przekazywanie dziedzictwa antyku, „Ethos” 2015, nr 1(109), s. 41-49 (z jęz. francuskiego)
 • G. Reale, Wprowadzenie do „Tryptyku rzymskiego”, „Ethos” 2014, nr 4(108), s. 235-242 (z jęz. włoskiego)
 • J. Seifert, W świetle starożytnej mądrości. Wspomnienie o Giovannim Realem, „Ethos” 2014, nr 4(108), s. 213-220 (z jęz. niemieckiego)
 • M. Spieker, Ku medycynie pragnień? Sztuczne zapłodnienie a godność człowieka, „Ethos” 2014, nr 2(2014), s. 334-350 (z jęz. niemieckiego)
 • P. Ricoeur, Przemoc i język, „Ethos” 2014, nr 2(106), s. 141-148 (z jęz. francuskiego)
 • F. Felice, Jeśli pragniesz pokoju, buduj pokojowe instytucje, „Ethos”2014, nr 1(105), s. 280-291 (z jęz. włoskiego)
 • G. Salmeri, Co filozofia wie o świętości?, „Ethos” 2014, nr 1(105), s. 81-99 (z jęz. włoskiego)
 • G. Reale, Świętość: eros czy agape? O pojęciu świętości w myśli antycznej i chrześcijańskiej, „Ethos” 2014, nr 1(105), s. 69-80 (z jęz. włoskiego)
 • F. Pesci, Płynąć pod prąd. Przyjaźń i wychowanie, „Ethos” 2013, nr 3(103), s. 173-189 (z jęz. włoskiego)
 • L. Marinelli, Polski dantyzm między epiką a etyką (z U. Wieczorek), „Roczniki Humanistyczne”, t. 60 (2012), z. 1, s. 127-163
 • J. Guitton, „Niedokończona symfonia”, „Ethos” 2012, nr 4(100), s. 310-328 (z jęz. francuskiego)
 • R. Buttiglione, Sobór Watykański II. Tradycja i nowoczesność, „Ethos” 2012, nr 4(100), s. 27-51(z jęz. włoskiego)
 • R. Buttiglione, „Pisał w duszach wielu ludzi...”, „Ethos” 2012, nr 3(99), s. 245-254 (z jęz. włoskiego)
 • G. Salmeri, Człowiek i jego życie słowem. W nawiązaniu do Prologu Ewangelii według św. Jana, „Ethos” 2013, nr 1-2(97-98), s. 39-53 (z jęz. włoskiego)
 • G. Ravasi, Symbol. Między słowem a obrazem, „Ethos” 2012, nr 1-2(97-98)(2012), s. 23-38 (z jęz. włoskiego)
 • R. Marx, Ubóstwo w społeczeństwie dobrobytu? O partnerskie zaangażowanie Kościołów i instytucji europejskich w walkę z ubóstwem w Unii Europejskiej, „Ethos” 2011, nr 4(96), s. 221-229 ( z jęz. niemieckiego)
 • M. von und zu Liechtenstein, Dar przyjaźni, „Ethos” 2011, nr 3(95), s. 240-242 (z jęz. niemieckiego)
 • C. Giarratana, Moja droga życia u boku ks. Tadeusza Stycznia (z A.M. Wierzbickim), „Ethos” 2011, nr 3(95), s. 264-268 (z jęz. włoskiego)
 • F. Felice, Podmiotowa wartość pracy jako klucz do integralnego rozwoju, „Ethos” 2011, nr 4(96), s. 193-204 (z jęz. włoskiego)
 • „Dzisiejsze moralne zwycięstwo jutro można przegrać...”. Rozmawiają Rocco Buttiglione i Tadeusz Styczeń SDS, „Ethos” 2011, 3(95), s. 307-318 (z jęz. niemieckiego)
 • R. Buttiglione, Filozofia jako świadectwo życia, „Ethos” 2011, 3(95), s. 243-244 (z jęz. włoskiego)
 • R. Buttiglione, Etyka jako wierność doświadczeniu, „Ethos” 2011, 3(95), s. 129-134 (z języka włoskiego)
 • R. Buttiglione, Dziadka droga go radości [Przez pryzmat Ethosu], „Ethos” 2011, nr 1-2(93-94), s. 309-313 (z jęz. włoskiego)
 • G. Reale, Troska o zdrowie duszy, „Ethos” 2010, 4(92), s. 23-36 (z jęz. włoskiego)
 • L. Melina., Problematyka cnoty we współczesnej teologii moralnej, „Ethos” 2010, nr 4 (92), s. 61-77 (z jęz. włoskiego)
 • S. Belardinelli, Cnota roztropności w życiu rodzinnym, „Ethos” 2010, nr 4(92), s. 119-127 (z jęz. włoskiego)
 • G. Salmeri, Co poprzedza karę? Czytając Księgę Hioba, „Ethos” 2010, nr 2-3(90-91), s. 154-170 (z jęz. włoskiego)
 • R. Buttiglione, Społeczny wymiar winy. Czy możliwa jest wina o charakterze biernym?, „Ethos” 2010, nr 2-3(90-91), s. 23-32 (z jęz. włoskiego)
 • F. Pesci, Społeczeństwo bez ofiar. O teorii mimetycznej René Girarda, „Ethos” 2010, nr 2-3(90-91), s. 125-140 (z jęz. włoskiego)
 • F. D’Agostino, Kryzys sprawiedliwości karnej w kulturze współczesnej, „Ethos” 2010, nr 2-3(90-91), s. 225-234.
 • R. Buttiglione, Racje papieża Benedykta XVI, „Ethos” 2009, nr 1-2(85-86), s. 131-151 (z jęz. włoskiego)
 • G. Salmeri, Zwierciadło natury. Ciało: między filozofią a teologią, „Ethos” 2008, nr 4(84), s. 15-32 (z jęz. włoskiego)
 • G. Marengo, Plan Boży wobec małżeństwa i rodziny, „Ethos” 2008, nr 4(84), s. 117-130 (z jęz. włoskiego)
 • A. Laun, Humanae vitae – niepotrzebny ciężar czy źródło miłości?, „Ethos” 2008, nr 4(84), s. 142-147 (z jęz. niemieckiego)
 • P. Terenzi, Nowe granice socjologii ciała, „Ethos” 2008, 2-3(82-83), s. 191-205 (z jęz. włoskiego)
 • M. Serretti, Tajemnica Wcielenia - nowe stworzenie osoby, „Ethos” 2008, 2-3(82-83), s. 43-54 (z jęz. włoskiego)
 • G. Reale, Ciało ludzkie w myśli greckiej: Homer i Platon, „Ethos” 2008, nr 2-3(82-83), s. 105-118 (z jęz. włoskiego)
 • F. Pesci, „Metoda dziecka”. O cielesności, naśladowaniu i pedagogice Marii Montessori, „Ethos” 2008, nr 2-3(82-83), s. 206-220 (z jęz. włoskiego)
 • Jan Paweł II, Sztuka szkołą człowieczeństwa (Przemówienie wygłoszone 16 czerwca 1985 roku podczas spotkania z artystami w teatrze La Fenice w Wenecji, „Ethos” 2007, 1-2(77-78), s. 13-16. (z jęz. włoskiego)
 • A. Scola, Czy koniec podmiotu, czy człowiek ponownie w centrum?, „Ethos” 2006, nr 4(76), s. 61-77. (z jęz. włoskiego)
 • G. Salmeri, Eros – dwuznaczność i dramat miłości, „Ethos” 2006, nr 4(76), s. 195-203. (z jęz. włoskiego)
 • G. Reale, Dwa przesłania Platona dla ludzi wszystkich czasów. Metafora nawrócenia i „modlitwa filozofa”, „Ethos” 2006, nr 3(75), s. 23-33. (z jęz. włoskiego)
 • F. Pesci, Filozoficzna perspektywa wychowania, 2006, nr 3(75), s. 37-51 (z jęz. włoskiego)
 • Jan Paweł II, List Mosso dal vivo desiderio ogłoszony w setną rocznicę Motu proprio Tra le Sollecitudini o muzyce sakralnej, „Ethos” 2006, nr 1-2(73-74), s. 13-21 (z jęz. włoskiego)
 • R. Buttiglione, Nowoczesność wezwana do powrotu do swoich chrześcijańskich korzeni, „Ethos” 2006, nr 4(76), s. 54-60. (z jęz. włoskiego)
 • S. Belardinelli, Miłość i filantropia, „Ethos” 2006, nr 4(76), s. 204-214 (z jęz. włoskiego)
 • A. Laun OSFS, Jan Paweł II – „mój” Papież, „Ethos” nr specjalny 2005, nr 3, s. 144-151 (z jęz. niemieckiego)
 • V. Messori, Pasja – przemoc i miłość, „Ethos” 2004, nr 1-2(65-66), s. 399-403 (z jęz. włoskiego)
 • V. Messori, Papież przybyły z daleka, „Ethos” 2003, nr 3-4(63-64), s. 381-385 (z jęz. włoskiego)
 • K. Krenn, Synowie w Synu, „Ethos” 2003, nr 3-4(63-64), s. 260-265 (z jęz. niemieckiego)
 • V. Possenti, Historia pewnego wywiadu. O moim wywiadzie z kardynałem Karolem Wojtyłą na temat społecznej nauki Kościoła, „Ethos” 2003, nr 3-4(63-64), s. 497-501 (z jęz. włoskiego)
 • M. Spieker, Kościół katolicki a niemieckie poradnictwo dla kobiet w ciąży. Bilans dziesięciolecia, „Ethos” 2003, nr 1-2 (61-62), s. 325-344 (z jęz. niemieckiego)
 • C. Vitelli, Katolicy wobec niesprawiedliwego prawa, „Ethos” 2003, nr 1-2 (61-62), s. 165-173 (z jęz. włoskiego)
 • L. Ornaghi, Dyktatura serca. Drogi wyjścia ludzkości z kryzysu po 1989, „Ethos” 2002, nr 3-4(59-60), s. 305-310 (z jęz. włoskiego)
 • A. López Trujillo, Godność człowieka i miłość Ojca, „Ethos” 2002, nr 3-4(59-60), s. 112-115 (z jęz. włoskiego)
 • J. Garello, Wolność i uczestnictwo w ujęciu Karola Wojtyły, „Ethos” 2002, nr 3-4(59-60), s. 355-369 (z jęz. włoskiego)
 • J.L. Barragán, Natura i godność osoby ludzkiej jako podstawa prawa do życia. Wyzwania współczesnej kultury, „Ethos” 2002, nr 3-4(59-60), s. 116-118 (z jęz. włoskiego)
 • A. Duval MAfr, „Massa nigra”. Męczennicy Czarnej Afryki, „Ethos” 2001, nr 1-2(53-54), s. 180-191 (z jęz. francuskiego)
 • R. Spaemann, Zła nauka o dobrym celu. Filozoficzne tło debaty wokół poradnictwa prenatalnego w Niemczech, „Ethos” 2000, nr 3(51), s. 363-369 (z jęz. niemieckiego)
 • G. Reale, Pojęcie człowieka, troski o duszę i duchowego Erosa jako przesłanie myśli antycznej dla człowieka współczesnego, „Ethos” 2000, nr 1-2(49-50), s. 32-45 (z jęz. włoskiego)
 • G. Reale, Trzy rewolucje. Kallikles, czyli prawo silniejszego, „Ethos” 1999, nr 1-2(45-46), s. 39-46 (z jęz. włoskiego)
 • J.M. Meyer, Antygona, „Ethos” 1996, nr 3-4(35-36), s. 23-30 (z jęz. francuskiego)
 • W. Waldstein, Prawodawstwo (lex) jako wyraz jurysprudencji (ius), „Ethos” 1994, nr 4(28), s. 159-170 (z jęz. niemieckiego)
 • S. Awierincew, Przyszłość chrześcijaństwa w Europie, „Ethos” 1994, nr 4(28), s. 43-60 (z jęz. włoskiego)
 • R. Spaemann, Filozofia i chwała, „Ethos” 1994, nr 3(27), s. 263-264 (z jęz. niemieckiego)
 • J. Seifert, Etyczne aspekty leczenia nieoperacyjnych guzów mózgu, „Ethos” 1994, nr 1-2(25-26), s. 197-207 (z jęz. angielskiego)
 • H. Thomas, Cielesność. Cześć dla ciała czy lęk przed medycyną, „Ethos” 1994, nr 1-2(25-26), s. 162-176 (z jęz. niemieckiego)
 • Jan Paweł II,  Na poszanowaniu prawa do życia zasadza się prawdziwa godność Europy, „Ethos”1993, nr 2-3(21-22), s. 11-12 (z jęz. włoskiego)
 • K. Krenn, Kenoza i zmartwychwstanie Kościoła w Europie Wschodniej (z J. Mereckim), „Ethos” 1991, nr 3-4(15-16), s. 113-124 (z jęz. niemieckiego)
 • R. Buttiglione, Ciało jako język (z K. Borowczyk), „Ethos” 1991, nr 3-4(15-16), s. 70-81 (z jęz. włoskiego)


 1. ISSN 0860-8024
 2. e-ISSN 2720-5355
 3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
 4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
 5. Prefix DOI 10.12887