Dorota Chabrajska

Dorota Chabrajska, filolog anglista, mgr filozofii, tłumacz, redaktor. Studia magisterskie z zakresu filologii angielskiej na UMCS w Lublinie (praca magisterska analizująca wpływ filozofii sztuki S.T. Coleridge’a na kształt jego utworów poetyckich, na przykładzie Rhyme of the Ancient Mariner), studia filozoficzne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (praca magisterska na temat filozoficznych implikacji Leszka Kołakowskiego krytyki kultury) i w International Academy of Philosophy in the Principality of Liechtenstein. Od roku 1996 pracuje w redakcji kwartalnika „Ethos”, obecnie starszy redaktor. Przez 6 lat pracowała jako nauczyciel języka angielskiego i etyki w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Lublinie.

Tłumaczenia książek z języka angielskiego:

 • Clemens Sedmak, Kościół ubogich. Papież Franciszek i transformacja ortodoksji (Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2018, ss. 322).
  Peter C. Brown, Henry L. Roediger III, Mark A. McDaniel, Harvardzki podręcznik skutecznego uczenia się (Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2016, ss. 344).
 • Eric Metaxas, Bonhoeffer. Pastor – męczennik – prorok – szpieg. Prawy człowiek i chrześcijanin przeciwko Trzeciej Rzeszy (Wydawnictwo Salwator, Kraków 2012, ss. 605).
 • Raymond C. Hundley, 2012 koniec świata? Chrześcijański przewodnik dla tych, którzy się boją (Pax, Warszawa 2011, ss. 240).
 • Julian Baggini, Peter S. Fossl, Przybornik filozofa. Kompendium metod i pojęć filozoficznych (Pax, Warszawa 2010, ss. 328).
 • Scott Hahn, Jak rozumieć i wyjaśniać wiarę katolicką, i jak występować w jej obronie (Wydawnictwo Salwator, Kraków 2009, ss. 235).
 • John F. Kelly, Jak odpowiadać na zło? (Wydawnictwo Salwator, Kraków 2008, ss. 188).
 • Problemy etyczne w tradycjach sześciu religii: hinduizm, buddyzm, sikhizm, judaizm, chrześcijaństwo, islam, red. Peggy Morgan, Clive Lawton (Pax, Warszawa 2007, ss. 439).
 • Michael O’Lauglin, Umiłowany przez Boga. Duchowa biografia Henry’ego Nouwena (Wydawnictwo Salwator, Kraków 2007, ss. 223).
 • Aidan Nichols, Myśl Benedykta XVI. Wprowadzenie do myśli teologicznej Josepha Ratzingera (Wydawnictwo Salwator, Kraków 2006, ss. 445).
 • Henry J. Nouwen, Chleb na drogę. Dziennik mądrości i wiary (Wydawnictwo Salwator, Kraków 2005, ss. 407).
 • Henry J. Nouwen, W imię Jezusa. Refleksje o chrześcijańskim przywództwie (z praktycznym przewodnikiem) (Wydawnictwo Salwator, Kraków 2004, ss. 93).
 • Jean Vanier, Odnaleźć pokój (Wydawnictwo Salwator, Kraków 2004, ss. 109).

Publikacje

Redakcje

 • Medicine and Law: For or Against Life?, red. bp Elio Sgreccia, Tadeusz Styczeń SDS, Dorota Chabrajska, Jarosław Merecki SDS (The Pontifical Academy for Life – The Institute for Studies on the Family – The Institute of John Paul II at the Catholic University of Lublin – The Institute of the Theology of the Family at the Pontifical Academy of Theology in Cracow, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1999, ss. 332).

Artykuły

 • Leszka Kołakowskiego krytyka Freudowskiej teorii kultury, „Roczniki Filozoficzne”, t. 37-38 (1989-1990), z. 2, s. 69-84.

Artykuły wstępne w kwartalniku „Ethos” [Od Redakcji]

 • Między szkodą a krzywdą, „Ethos” 31(2018) nr 2(122), s. 5-11.
 • Potrzeba jasności, „Ethos” 30(2017) nr 3(119), s. 5-9.
 • Obcość – czyli samotność, „Ethos” 30(2017) nr 1(117), s. 5-10.
 • Odchodzenie chrześcijaństwa?, „Ethos” 29(2016) nr 3(115), s. 5-10.
 • Wizerunek świata. Odbicia?, „Ethos” 29(2016) nr 2(114), s. 5-8.
 • Dlaczego personalizm potrzebuje humanistyki?, „Ethos” 28(2015) nr 2(109), s. 5-9.
 • Okrucieństwo ciągle jeszcze ludzkie..., „Ethos” 27(2014) nr 2 (106), s. 5-11.
 • Syzyf wobec neurofizjologii, „Ethos” 26(2013) nr 1(101), s. 5-8.
 • Obietnica prawdy, „Ethos” 25(2012) nr 1-2(97-98), s. 5-8.
 • Ocalić albatrosa, Ethos” 22(2009) nr 3-4(87-88), s. 5-10.
 • Rozpacz – czy nadzieja?, 22(2009) nr 1-2(85-86), s. 5-9.
 • Rozum zapoznany, „Ethos” 19(2006) nr 3(75), s. 5-10.
 • Światło czy nocna ciemność?, „Ethos”18(2005) nr 1-2(69-70), s. 9-13 (z Agnieszką Lekką-Kowalik).
 • „Czyżbym ja, Rabbi?” (Mt 26, 25), „Ethos” 17(2004) nr 1-2(65-66), s. 7-12 (z Wojciechem Chudym).

Recenzje

 • Czy jesteśmy obcy w przyrodzie? (rec. Strangers to Nature: Animal Lives and Human Ethics, red. G.R. Smulewicz-Zucker, Lexington Books, Lanham, Maryland, 2012), „Ethos” 26(2013) nr 2(102), s. 313-320.
 • Muzyka – sumienie – poetyka istnienia. O uniwersum moralnym Williama Wordswortha (rec. Adam Potkay, Wordsworth’s Ethics, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 2012), „Ethos” 26(2013) nr 1(101), s. 233-239.
 • Nie cała sztuka zbawi świat... Noël Carroll w obronie sztuki masowej (rec. Noël Carroll Filozofia sztuki maowej, tłum. M. Przylipiak, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011, ss. 410), „Ethos” 25(2012) nr 43(99), s. 276-282.
 • Rzemiosło czy sztuka? Bronisław Wildstein o kinie epoki postmodernizmu (rec. B. Wildstein, Śmieszna dwuznaczność świata, który oszalał, Fronda, Warszawa 2009, ss. 280), „Ethos” 23(2010) nr 1(89), s. 266-270).
 • Spór o osobę i naturę (rec. Jarosław Merecki SDS, Spór o prawo naturalne. Analiza modelu argumentacji etycznej Josefa Fuchsa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2001), „Ethos” 15(2002) nr 1-2 (57-58), s. 350-358.
 • Piętnaście lat miesięcznika „Crisis”, „Ethos” 11(1998) nr 3(43), s. 334-338.
 • Papież końca wieku (rec. C. Bernstein, M. Politi, His Holiness:John Paul II and the Hidden History of Our Time, Doubleday, New York 1996), „Ethos” 10(1997) nr 2-3(38-39), s. 295-302.

„Propozycje «Ethosu»”

 • E. Buczek, M. Jóźwiak, Eksperymenty na zwierzętach. Czy istnieją „prawa zwierząt”? (Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2018), s. 453-455.
 • Józef Czechowicz, „Poemat o mieście Lublinie”. Józef Łobodowski, „Ballada lubelska”, (oprac. J. Cymerman, Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”, Lublin 2017), „Ethos” 31(2018) nr 1(121), s. 325-326.
 • Linie światła. Wybór wierszy współczesnych poetów lubelskich w tłumaczeniach na języki obce (red. J. Wach, Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”, Lublin 2017), „Ethos” 31(2018) nr 1(121), s. 326-327.
 • J. Sikora, W. Kaczocha, A. Wartecka-Ważyńska, Etyka w turystyce (CeDeWu, Warszawa 2017), „Ethos” 30(2017) nr 4(120), s. 338-340.
 • From the Absurd to Revolt: Dynamics in Albert Camus’s Thought. De l’absurde à la révolte. Dynamique de la pensée d’Albert Camus (red. M. Kałuża, P. Mróz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017), „Ethos” 30(2017) nr 3(119), s. 391-393.
 • N.M. Farooq, Undisciplined: Science, Ethnography, and Personhood in the Americas 1830-1940 (New York University Press, New York 2016), „Ethos” 29(2016) nr 4(116), s. 369-371.
 • T. Michael, British Romanticism and the Critique of Political Reason, Johns Hopkins University Press, Baltimore 2016), „Ethos” 29(2016) nr 3(115), s. 359-361.
 • A. Arno, Jaka szkoda. Krótkie życie Pauli Modersohn-Becker (Fundacja Terytoria Książki, Gdańsk 2015), „Ethos” 29(2016) nr 2(114), s. 318-320.
 • Historia filozofii arabskiej (tłum. K. Pachniak, A. Wąs SVD, red. P. Adamson, R.C. Taylor, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015), „Ethos” 28(2015) nr 4(112), s. 338-341
 • Michela Marzano, Oblicza lęku, tłum. Z. Chojnacka, Oficyna Naukowa, Warszawa 2013, „Ethos” 27(2014) nr 4(108). s. 276-278.
 • Umberto Ecco, Historia krain i miejsc legendarnych, tłum. T. Kwiecień, Rebis, Poznań 2013, ss. 478, „Ethos” 27(2014) nr 3 (107), s. 353-356.
 • Echoes of Utopia: Notions, Rhetoric, Poetics, red. B. Klonowska, Z. Kolbuszewska, G, Maziarczyk, seria „Studies in Literature and Culture”, t. 6, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, „Ethos” 27(2014) nr 3 (107), s. 356-359.
 • Simon Baron-Cohen, Teoria zła. O empatii i genezie okrucieństwa, tłum. A. Nowak, (Wydawnictwo Smak Słowa, Sopot 2014, ss. 212), „Ethos” 27(2014) nr 2 (106), s. 439-441.
 • Adam Rodziński, U podstaw kultury moralnej. O genezie i podstawowej strukturze wartości moralnej naturalnej i wartościowania ściśle moralnego (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2014, ss. 159, “Ethos” 27(2014) nr 1(105).
 • Maciej Trojan, Na tropie zwierzęcego umysłu (Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013, ss. 208), „Ethos” 26(2013) nr 2(102), s. 325-327.
 • Roger Scruton, Green Philosophy: How to Think Seriously about the Planet (Atlantic Books, London 2013), „Ethos” 26(2013) nr 2(102), s. 328-330.
 • Marcin Miłkowski, Explaining the Computational Mind (The MIT Press, Cambridge, Massachussets, 2013, ss. 256), „Ethos” 26(2013) nr 1(101), s. 240n.
 • Kognitywistyka. Problemy i perspektywy, red. Henryk Kardela, Zbysław Muszyński, Maciej Rajewski (Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005, ss. 284); Kognitywistyka. Podobieństwo, red. Henryk Kardela, Zbysław Muszyński, Maciej Rajewski, (Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006, ss. 279); Kognitywistyka. Empatia, obrazowanie i kontekst jako kategorie kognitywistyczne, red. Henryk Kardela, Zbysław Muszyński, Maciej Rajewski (Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, ss. 339), „Ethos” 26(2013) nr 1(101), s. 242-245.
 • Ian Stewart, Dlaczego prawda jest piękna? O symetrii w matematyce i fizyce, tłum. T. Krzysztoń (Prószyński i S-ka, Warszawa 2012, ss. 368), „Ethos” 25(2012) nr 3(99), s. 283-285.
 • Roger Scruton, Understanding Music: Philosophy and Interpretation (Continuum, London–New York 2009, ss. 244), „Ethos” 25(2012) nr 3(99), s. 285-287.
 • Joseph Ratzinger, Opera omnia, red. K. Góźdź, M. Górecka, t. 11, Teologia liturgii. Sakramentalne podstawy życia chrześcijańskiego, tłum. W. Szymona OP (Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ss. 694), „Ethos” 25(2012), nr 1-2 (97-98), s. 385-387.
 • Gerald J. Beyer, Recovering Solidarity. Lessons from Poland’s Unfinished Revolution (University of Notre Dame Press, Notre Dame 2010), „Ethos” 24(2011) nr 4(96)
 • Ks. Alfred M. Wierzbicki, Polska Jana Pawła II (Instytut Jana Pawła II, Lublin 2011, ss. 213), „Ethos” 24(2011) nr 3(95), s. 355-357.
 • Adam Potkay, The Story of Joy: From the Bible to Late Romnaticism (Cambridge University Press, New York 2007, ss. 304), „Ethos” 24(2011) nr 1-2(93-94).
 • Roger Scruton, Kultura jest ważna. Wiara i uczucie w osaczonym świecie, tłum. T. Bieroń, (Zysk i S-ka, Poznań 2010, ss. 134), “Ethos” 24(2011) nr 1-2(93-94).
 • Anna Głąb, Rozum w świecie praktyki. Poglądy filozoficzne Marthy C. Nussbaum, (Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, ss. 235), „Ethos” 23(2010) nr 4(92).
 • Wojciech Chudy, Filozofia wieczysta w czas przełomu, Gdańskie wykłady z filozofii klasycznej z roku 1981, red. M. Chuda (Towarzystwo Naukowe KUL-Instytut Jana Pawła II KUL, seria „Biblioteka «Ethosu»”, Lublin 2009, ss. 203), „Ethos” 22(2009) nr 3-4 (87-88).
 • Jean Améry, Poza winą i karą. Próby przełamania podjęte przez złamanego, tłum. R. Turczyn, posłowie, P. Weiser (Wydawnictwo Homini, Kraków 2007, ss. 244), „Ethos” 23(2010) nr 2-3(90-91), s. 334n.
 • Jacek Pawłowicz, Rotmistrz Witold Pilecki (Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2008, ss. 285), „Ethos” 22(2009) nr 1-2(85-86).
 • Andrzej Stoff, Herbert: Jak nas kuszono? Dwie interpretacje (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008, ss. 60), „Ethos” 21(2008) nr 4(84), s. 219-221.
 • Wanda Lidia Smereczańska-Zienkiewicz, Witold Jan Smereczański, Krajobraz niewoli. Wspomnienia z Kazachstanu (Norbertinum, Lublin 2005); Ks. Wincenty Ilgin, Wspomnienia kapłana z Sołówek. Jak to było w raju bolszewickim. Charków – Sołówki – Piniega – Moskwa – Warszawa (1917- 1933) (Norbertinum, Lublin 2006); ks. Stanisław Ryżko, Z Panem Bogiem w łagrach (Norbertinum, Lublin 2004), „Ethos” 21(2008) nr 1 (81), s. 237-239.
 • Polska moralność społeczna. Z ks. prof. Januszem Nagórnym rozmawiają ks. Robert Nęcek i ks. Piotr Gąsior (Gaudium, Lublin 2007, ss. 137), “Ethos” 20(2007) nr 3-4 (78-79), s. 316-318.
 • Harold Pinter, Dramaty, t. 1, Komedie zagrożeń; ss. 451, t. 2, Uwikłania rodzinne, ss. 444; t. 3, W imię praw człowieka, s. 304 (Agencja Dramatu i Teatru „AdiT”, Sulejówek 2006), „Ethos” 20 (2007) nr 1-2(77-78).
 • Franz von Kutschera, Wielkie pytania. Rozważania filozoficzno-teologiczne, tłum. J. Merecki, (Oficyna Naukowa, Warszawa 2007, ss. 370, słowo wstępne Andrzej Półtawski), „Ethos” 20 (2007) nr 1-2(77-78).
 • Tadeusz Styczeń SDS, Poszukujący czy poszukiwany? Rozważania rekolekcyjne (Instytut Jana Pawła II KUL, Lublin, ss. 69), „Ethos” 19(2006) nr 4(76), s. 278-280.
 • Samuel Gregg, Challenging the Modern World: Karol Wojtyła/John Paul II and the Development of Catholic Social Teaching (Lexington Books, Lanham – Boulder – New York – Oxford, ss. 293), „Ethos” 19(2006) nr 4(76), s. 280n.
 • Henri de Lubac, Dramat humanizmu ateistycznego, tłum. A. Ziernicki (Wydawictwo WAM, Kraków 2004, ss. 427), “Ethos” 19(2005) nr 1-2 (69-70), s. 536-538.
 • Etyka i technika w poszukiwaniu ludzkiej doskonałości, red. B. Chyrowicz SSpS, (Towarzystwo Naukowe KUL, seria „Etyka i Technika”, Lublin 2004, ss. 172), „Ethos” 19(2005) nr 1-2 (69-70), s. 539-540.
 • Joseph Kardynał Ratzinger, W drodze do Jezusa, tłum. J. Merecki SDS (Wydawnictwo Salwator, Kraków 2004, ss. 183), „Ethos” 17(2004) nr 3-4(67-68), s. 441n.
 • Mieczysław A. Krąpiec OP, Rozważania o narodzie (Fundacja „Servire Veritati”, Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2004, s. 89), „Ethos” 17(2004) nr 3-4(67-68), s. 443n.
 • Tadeusz Styczeń SDS, abp Stanisław Dziwisz, Modlitwa w Getsemani wciąż trwa (Instytut Jana Pawła II KUL, Lublin- Vaduz 2003), „Ethos” 17(2004) nr 1-2(65-66), s. 569n.
 • Społeczeństwo informatyczne: szanse czy zagrożenie, red. B. Chyrowicz SSps (Towarzystwo Naukowe KUL, seria „Etyka i Technika”, Lublin 2003, ss. 204), „Ethos” 16(2003) nr 3-4(63-64), s. 536n.
 • Granice ingerencji w naturę, red. B. Chyrowicz SSpS (Towarzystwo Naukowe KUL, seria „Etyka i Technika”, Lublin 2001, ss. 185), „Ethos” 14(2001) nr 4(56), s. 321n.
 • Spotkałem człowieka. Ks. Waldemar Bukowiński w pamięci wiernych i przyjaciół, zebrał i opracował ks. W.J. Kowalów (Biały Dunajec–Ostróg 2001, wyd. Wołanie z Wołynia, ss. 175,), „Ethos” 14(2001) nr 3(55) s. 262n.
 • Jacques Maritain, Dziewięć wykładów o podstawowych pojęciach filozofii moralnej (tłum. J. Merecki SDS, Lublin 2001, ss. 204), „Ethos” 14(2001), nr 1-2(53-54), s. 263.
 • Barbara Chyrowicz, Bioetyka i ryzyko (Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000), „Ethos” 13(2000) nr 4(52), s. 236n.
 • Vittorio Possenti, Nihilizm teoretyczny i śmierć metafizyki, tłum. Jarosław Merecki SDS (Wydawnictwo PL-SITA, Lublin 1998, ss. 73), „Ethos” 12(1999) nr 3(47), s. 221n.

„Przez pryzmat Ethosu”

 • Losy książki, „Ethos” 31(2018) nr 3(123), s. 305-308.
 • Bezwstyd powszedni, „Ethos” 30(2017) nr 2(118), s. 279-281.
 • O kurczeniu się (a być może zaniku?) „świata życia”, „Ethos” 28(2015) nr 3(111), s. 355-358.
 • Potęga wizerunku?, „Ethos” 27(2014) nr 3(107).
 • O styku przestrzeni publicznej z prywatną, „Ethos” 26(2013) nr 4(104), s. 345-348.
 • Fenomen „pancernych”, „Ethos” 26 (2013) nr 3(103).

Inne

 • Autorytet nauczyciela – autorytet szkoły (głos w dyskusji o autorytecie nauczyciela zorganizowaej przez redakcje kwartalników „Scriptores Scholarum” i „Ethos”, Lublin, 29 X 1996), „Ethos” 19(1997) nr 4(40), s. 253-255)

Tłumaczenia na język angielski

 • Maciej Nowak, In an Electric Arc: On Andrzej Bobkowski’s Way of Writing (summary), w: Maciej Nowak, Na łuku elektrycznym. O pisarstwie Andrzeja Bobkowskiego (Więź, Warszawa 2014).
 • Małgorzata Kowalewska, The Linguistic Artistry of Hildegard of Bingen, as Exemplified in her Letters, “Roczniki Kulturoznawcze” 5(2014) nr 1, s. 125-152.
 • Maciej Nowak, Andrzej Bobkowski on Dying and Death, w: (Non) omnis moriar. Cultural and Literary Discourses of Death and Immorality, ed. by I. Wawrzyczek and A. Kędzierska, (Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012), s. 117-124.
 • Tadeusz Styczeń, «To Live» Means to Thank», w: tenże, Gratias ago ergo sum. Żyć to dziękować. «To Live» Means to Thank» (Instytut Jana Pawła II KUL, Lublin 2007, ss. 65), s. 41-65.
 • Tadeusz Styczeń SDS, Piotr Ślęczka SDS, Cezary Ritter, For Legislation That Expresses Solidarity with Each and Every Human Being, w: Unvollkommene oder ungerechte Gesetze? Für eine logisch kohärente und ethisch eindeutige Interpretation von Nr. 73 der Enzyklika „Evangelium vitae”, red. Tadeusz Styczeń SDS, Piotr Ślęczka SDS, Cezary Ritter (Lublin: Johannes-Paul-II.-Institut der Katholischen Universität Lublin 2005), s. 13-17.
 • Cezary Żekanowski, Cloning: The Crossroads of Biology and Culture, „Gemellological Review” 3(2002) nr 3, s. 5-8.
 • Maria Dąmbska, Therapeutic and Reproductive Cloning of Human Beings, as seen from the Medical point of view, „Gemellological Review”, 3(2002) nr 3, s. 19-21.
 • Jacek Salij, The Question of the Ontic Status of the Human Embryo, „Gemellological Review”, 3(2002) nr 3, s. 43-50.
 • Cezary Żekanowski, The Sun, the Genome, the Internet… Eugenics?, „Gemellological Review” 3(2002) nr 2, s. 5-7.
 • Marcin Ryszkiewicz, What Will the Man of the Future Be Like?, „Gemellological Review” 3(2002) nr 2, s. 9-13.
 • Leszek M. Sokołowski, Our Bright Future, or: How to Produce Offspring in a Scientific Way?, „Gemellological Review” 3(2002) nr 2, s. 15-21.
 • Wojciech Łączkowski, Natural Law and Statute Law: For the Presence of the Indispensable Human Rights to Live in the Constitution of a Jurisprudent (Law-Abiding) State, w: „Medicine and Law: For or Against Life?”, red. bp Elio Sgreccia, Tadeusz Styczeń SDS, Dorota Chabrajska, Jarosław Merecki SDS (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1999), s. 271-281.
 • Tadeusz Styczeń, SDS, For European Solidarity: To the Participants of the Symposium „John Paul II’s Vision of Europe”, „Ethos” 1996, Special Edition No. 2, s. 49-51.
 • Andrzej Szostek, MIC, The (Catholic) University in the Democratic State, „Ethos” 1996, Special Edition No. 2, „John Paul II’s Vision of Europe”, s. 155-165.
 • Discussion, „Ethos” 1996, Special Edition No. 2, “John Paul II’s Vision of Europe”, s. 77-96; 133-141; 167-186.
 • Summary „Ethos” 21(2008) nr 4 (84), s. 267-276
 • Summary „Ethos” 21(2008) nr 2-3(82-83), s. 331-343.
 • Summary „Ethos” 21(2008) nr 1(81), s. 281-284.
 • Summary “Ethos” 20(2007) nr 3-4 (79-80), s. 365-370.
 • Summary„Ethos” 20(2007) nr 1-2 (77-78), s. 441-462.
 • Summary „Ethos” 19(2006) nr 4(76), s. 343-354.
 • Summary „Ethos” 19(2006) nr 3 (75), s. 317-329.
 • Summary „Ethos” 19(2006) nr 1-2(73-74), s. 397-410.
 • Summary „Ethos” 18(2005) nr 3-4(71-72), s. 361-371.
 • Summary “Ethos” 18(2005) nr 1-2 (69-70), s. 605-618.
 • Summary „Ethos” 17(2004) nr 3-4(67-68), s. 533-543.
 • Summary„Ethos” 17(2004) nr 1-2(65-66).
 • Summary„Ethos” 16(2003) nr 3-4(63-64), s. 629-641.
 • Summary„Ethos” 16(2003) nr 1-2(61-62), s. 539-546.
 • Summary„Ethos” 15(2002) nr 3-4(59-60), s. 506-510.
 • Tłumaczenia artykułów wstępnych w kwartalniku „Ethos” [From the Editors]:
 • Dorota Chabrajska, Why Personalism Needs Philosophy, „Ethos” 28(2015) nr 2(109)
 • Dorota Chabrajska, Cruelty that is still human… „Ethos” 27(2014) nr 2(106).
 • Dorota Chabrajska, Sisyphus Facing Neurophysiology, „Ethos” 26(2013) nr 1(101).
 • Fr. Alfred M. Wierzbicki, A Conciliar Revolution? „Ethos” 25(2012) nr 4(100).
 • Fr. Alfred M. Wierzbicki, Talking about Time and Eternity: A Reconnaissance, „Ethos” 25(2012) nr 3(99).
 • Dorota Chabrajska, A Promise of Truth, „Ethos” 25(2012) nr 1-2 (97-98).
 • Fr. Alfred M. Wierzbicki, The «Priority of Truth» means the «Priority of the Person», „Ethos” 24(2011) nr 3(95).
 • Mira Chuda, On the Solemn Nature of Joy, „Ethos” 24(2011) nr 1-2(93-94).
 • Fr. Alfred M. Wierzbicki, From the Philosophy of Advent to the Theology of Hope “Ethos” 23(2010) nr 2-3(90-91).
 • Dorota Chabrajska, To Save the Albatross, „Ethos” 22(2009) nr 3-4(87-88).
 • Dorota Chabrajska, Hope or Despair, “Ethos” 22(2009) nr 1-2(87-88).

Tłumaczenia artykułów na język polski:

 • Clemens Sedmak, Oścień dla ciała? Ubóstwo i pieniądz w tradycji wczesnochrześcijańskiej i średniowiecznej, DOI 10.12887/31-2018-1-121-03, („Ethos” 31(2018) nr 1(121), s. 21-45).
 • Adam Potkay, O czymś, „co wiecznie już-już ma się ziścić”. Przemiany nadziei w epoce romantyzmu, DOI 10.12887/30-2017-3-119-11 („Ethos” 30(2017) nr 3(119), s. 168-187).
 • Gerald J. Beyer, Pejzaż chrześcijańskiej etyki społecznej w Stanach Zjednoczonych. Przegląd problemów i stanowisk, DOI 10.12887/28-2015-4-112-16 („Ethos” 28(2015) nr 4(112), s. 254-287).
 • Julián Marías, W poszukiwaniu człowieka, DOI 10.12887/28-2015-3-111-19 („Ethos” 28(2015) nr 3(111), s. 307-310. 
 • Catharine Malabou, O przyszłości humanistyki, „Ethos 28(2015) nr 1, s. 266-277.
 • Adam Potkay, Humanistyka na uniwersytecie amerykańskim. La belle époque?, „Ethos 28(2015) nr 1, s. 169-176.
 • Roger Scruton, Koniec uniwersytetu, „Ethos” 28(2015) nr 1(109), s. 52-63.
 • John T. Hamilton, Omnia mea mecum port. O wygnaniu, kulturze i kruchości życia, „Ethos” 27(2014) nr 4(108), s. 108-121.
 • Frank E. Manuel, Fritzie P. Manuel, O skłonności do myślenia utopijnego, „Ethos” 27(2014) nr 3(107), s. 21-63.
 • Gerald J. Beyer, Jan XXIII i Jan Paweł II. Papieże praw człowieka, „Ethos” 27(2014) nr 2(106) (DOI 10.12887/27-2014-2-106-05).
 • Robert P. Wolff, O przemocy, „Ethos” 27(2014) nr 2(106), (DOI 10.12887/27-2014-2-106-10).
 • Wilfried Ver Eecke, Prawo, moralność i społeczeństwo. Refleksje o przemocy, „Ethos” 27(2014) nr 2(106) (DOI 10.12887/27-2014-2-106-11).
 • A. Richard Konrad – Filozof wobec przemocy, „Ethos” 27(2014) nr 2(106) (DOI 10.12887/27-2014-2-106-12).
 • John Donne – Nunc lento sonitu dicunt, morieris. A dzwon, łagodnie innemu bijąc, do mnie mówi: Umrzeć musisz. Medytacja XVII z Devotions Upon Emergent Occasions, „Ethos” 27(2014) nr 2(106).
 • Masakatsu Fujita – O idei basho w filozofii Kitarō Nishidy, „Ethos” 26(2013) nr 4(104), s. 78-93 (DOI 10.12887/26-2013-4-104-06).
 • Roger D. Sorrell, Świętego Franciszka kazanie do ptaków. Przezwyciężenie tradycji i nowa postawa wobec stworzenia , „Ethos” 26(2013), nr 2(102), s. 23-42.
 • Joel Marks, Prawa zwierząt na gruncie amoralizmu, „Ethos” 26(2013), nr 2(102), s. 168-182.
 • Jessica Pierce, Marc Bekoff, Przywrócić dziką sprawiedliwość. Co wiemy o sprawiedliwości w społecznościach zwierzęcych i dlaczego ma ona znaczenie, „Ethos” 26(2013), nr 2(102), s. 206-230.
 • Ralph R. Acampora, O cielesnym współodczuwaniu, „Ethos” 26(2013), nr 2(102), s. 133-155.
 • James A. Serpell, Wyjść poza reakcję na „schemat dziecięcości”. Antropomorfizm i dobór antropomorficzny, „Ethos” 26(2013), nr 2(102), s. 231-246.
 • George Weigel, Ocalić „Gaudium et spes”. Nowy humanizm Jana Pawła II, „Ethos” 25(2012) nr 4(100).
 • Tracey Rowland, Hermeneutyka reformy według Josepha Ratzingera, „Ethos” 25(2012) nr 4(100).
 • Hartmut Rosa, Przyspieszenie społeczne. Etyczne i polityczne konsekwencje desynchronizacji społeczeństwa wysokich prędkości, „Ethos” 15(2012) nr 3(99), s. 78-16.
 • Adam Potkay, Słowo i więź. O etycznym wymiarze poezji topograficznej na podstawie utworów Jamesa Thomsona i Williama Wordswortha, „Ethos” 25(2012) nr 1-2(97-98), s. 193-215.
 • John F. Crosby, Słowo przeciwko złu. Dietrich von Hildebrand i filozofia intelektualnego oporu wobec nazizmu, „Ethos” 25(2012) nr 1-2(97-98), s. 292-307.
 • Samuel Gregg, Nauczanie społeczne Kościoła. Powrót do źródeł w dobie ekonomii globalnej, „Ethos” 24(2011) nr 4(96), s. 39-55.
 • Gerald J. Beyer – Otworzyć drzwi dla wszystkich... Solidarność z ubogimi, prawo do edukacji i uczelnie katolickie w społeczeństwie amerykańskim i polskim, „Ethos” 24(2011) nr 4(96), s. 133-197.
 • Colin Harte – „Cor ad cor loquitur”, „Ethos” 24(2011) nr 3(95), s. 289-291.
 • Monica Brzezinski Potkay, O istocie radości w teologii i poezji średniowiecza. Wokół poematu „Cleanness”, „Ethos” 24(2011) nr 1-2(93-94), s. 119-140.
 • Adam Potkay, Radość uzdrowienia i powrotu. O narracyjnych możliwościach wyrazu szczęśliwości, jej braku oraz radości, „Ethos” 24(2011) nr 1-2(93-94), s. 181-200.
 • Peter Simons, Filozofowie – i bohaterzy (rec. J. Jadacki, Polish Analytical Philosophy. Studies on its Heritage, with the appendix containing the bibliography of Polish logic from the second half of the 14th century to the first half of the 20th century, Semper, Warszawa 2009), “Ethos” 23(2010) nr 4(92), s. 271-274.
 • Rabin Burt Schuman, Grzech zbiorowy, kara Boża i pojednanie w Torze. Żydowskie rabiniczne perspektywy interpretacji opowieści o Noem i potopie oraz o złotym cielcu, „Ethos” 23(2010) nr 2-3(90-91, s. 143-153.
 • Stanley Cavell, Świat oglądany, czyli: Czym jest film?, „Ethos” 23(2010) nr 1(89), s. 29-51.
 • Karen Hanson, Minerwa w kinie. O relacjach między filozofią a filmem, „Ethos” 23(2010) nr 1(89), s. 52-63.
 • Stephan Kampowski, Ku Chrystusowi. Znaczenie „drogi do człowieka”(Międzynarodowy kongres z okazji trzydziestej rocznicy ogłoszenia encykliki Redemptor hominis, Rzym, 16−17 X 2009), „Ethos” 23(2010) nr 1(89), s. 284-290.
 • Ks. Richard J. Neuhaus, Jedenaście tez o uniwersytecie katolickim, „Ethos” 22(2009) nr 1-2(85-86), s. 21-25.
 • Balázs M. Mezei, Kryzys uniwersytetu. O roli katolickich instytucji kształcenia wyższego, „Ethos” 22(2009) nr 1-2(85-86), s. 29-51.
 • Gertrude Himmelfarb, Uniwersytet chrześcijański – apel o kontrrewolucję, „Ethos” 22(2009) nr 1-2(85-86), s. 81-88.
 • Michael Waldstein, Małżeństwo jako przestrzeń odsłaniająca godność ludzkiego ciała, „Ethos” (2008) nr 4(84), s. 79-88.
 • Adrian J. Reimers, Teologia ciała wobec wyzwań kultury użycia, „Ethos” (2008) nr 4(84), s. 151-163.
 • Taras Dobko, Nauka wolności. Wolność i jej falsyfikaty na poradzieckiej Ukrainie, „Ethos” 21(2008) nr 1(81) s. 38-49.
 • Kard. Avery Dulles, Jan Paweł II wobec tajemnicy osoby ludzkiej, „Ethos” 19(2006) nr 4(76), s. 39-53.
 • Glenn Gould, Rada dla absolwentów, „Ethos” 19(2006) nr 1-2(73-74), s. 209-214.
 • George Weigel, Porządek świata. O czym zapomnieli katolicy (tłum. D. Chabrajska), „Ethos” 18(2005) nr 3-4(71-72), s. 89-105.
 • James Turner Johnson, Wojna sprawiedliwa – jaka była i jaka jest, „Ethos” 18(2005) nr 3-4(71-72), s. 106-128.
 • Michael Novak, Sprawiedliwy pokój i asymetryczne zagrożenie. Organizacja Narodów Zjednoczonych i obrona konieczna państwa „na nieznanym terenie”, „Ethos” 18(2005) nr 3-4(71-72), s. 150-165.
 • Luciano Floridi, Zagadnienie moralności informacji. O filozoficznym ugruntowaniu etyki komputerowej, „Ethos” 18(2005) nr 1-2(69-70), s. 269-307.
 • John F. Crosby, O proponowaniu prawdy i jej nienarzucaniu. Jan Paweł Wielki i Deklaracja o wolności religijnej „Dignitatis humanae”, nr specjalny 3 (2005), s. 75-86.
 • George W. Bush, Bohater na wieki, nr specjalny 3 (2005), s. 97-99.
 • George Weigel – Żałoba i pamięć, nr specjalny 3 (2005), s. 100-104.
 • Ks. Richard J. Neuhaus, Rozdział w historii Kościoła, nr specjalny 3 (2005), s. 115-116.
 • John Crosby, Czy rzeczywiście wszelkie zło jest tylko brakiem?, „Ethos” 17(2004) nr 1-2(65-66), s. 59-73.
 • Robert A. Sirico CSP, Wolność i wiara: wkład Jana Pawła II w etykę gospodarczą, „Ethos” 16(2003) nr 3-4 (63-64), s. 174-196.
 • Abp. George Carey, W hołdzie Janowi Pawłowi II, „Ethos” 16(2003) nr 3-4 (63-64), s. 399-406.
 • Ronald Reagan, Aborcja a sumienie narodu, „Ethos” 16(2003) nr 1-2 (61-62), s. 58-68 (przedruk w: „Fronda” 2003, nr 31, s. 98-110).
 • Robert George, Polityk katolicki a wiara, „Ethos”16(2003) nr 1-2 (61-62), s. 69-72.
 • Abp. Tarcisio Bertone, Katolicy a społeczeństwo pluralistyczne. Niedoskonałe prawa a odpowiedzialność prawodawców, „Ethos” 16(2003) nr 1-2 (61-62), s. 113-129.
 • John Finnis, Niesprawiedliwe prawa w społeczeństwie demokratycznym, „Ethos” 16(2003) nr 1-2 (61-62), s. 130-142.
 • Ks. Ángel Rodríguez Luño, Katolicki prawodawca wobec problemu głęboko niesprawiedliwego prawa, „Ethos” 16(2003) nr 1-2 (61-62), s. 143-158.
 • Damian Fedoryka, Konsekwencje numeru 73. encykliki „Evangelium vitae” dla stanowienia prawa, „Ethos”16(2003) nr 1-2 (61-62), s. 174-191.
 • Michael A. Casey, Jak rozumieć globalizację, „Ethos” 15(2002) nr 3-4(59-60), s. 209-231.
 • George Weigel, Papiestwo i władza, „Ethos” 15(2002) nr 3-4(59-60), s. 325-341.
 • Robert A. Sirico CSP, Globalizacja i liberalizm a nauczanie społeczne Kościoła, „Ethos” 15(2002) nr 3-4(59-60), s. 375-384.
 • Alvarado Raul, Władza w biznesie w dobie globalizacji. Refleksje meksykańskiego przedsiębiorcy, „Społeczeństwo” 2002, nr 2, s. 239-250.
 • David Sullivan MAfr, Pojęcie męczeństwa we wczesnym Kościele irlandzkim, „Ethos” 14(2001) nr 1-2(53-54), s. 211-222.
 • John Crosby, Dietrich von Hildebrand – filozof wolności, „Ethos” 13(2000) nr 1-2(49-50), s. 262- 271.
 • Roberto Colombo, Projekt Poznania Genomu Człowieka. Moralne granice badań, w: Medycyna i prawo: za czy przeciw życiu?, red. E. Sgreccia, T. Styczeń, J. Gula, C. Ritter (Lublin: RW KUL 1999) s. 69-93 (z Barbarą Chyrowicz i Jarosławem Mereckim).
 • Horst Seidl, Obrona doktryny św. Tomasza o duszy ludzkiej i Bogu jako substancjach, w: Poznanie bytu czy ustalanie sensów, red. A. Maryniarczyk, M.J. Gondek (Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 1999), s. 219-244.
 • Juan de Dios Vial Correa, Embrion ludzki jako organizm i jako ktoś spośród nas, w: Medycyna i prawo: za czy przeciw życiu?, red. E. Sgreccia, T. Styczeń, J. Gula, C. Ritter (Lublin: RW KUL 1999), s. 56-68 (z Maciejem Rajewskim).
 • George Weigel, Prawda i wolność: konsekwencje dla demokracji, „Ethos” 12(1999) nr 1-2(45-46), s. 323-341.
 • Antonio G. Spagnolo, Diagnostyczne i przedobjawowe badania genetyczne – służba czy wyrok, „Ethos” 11(1998) nr 4(44), s. 139-160.
 • Richard J. Neuhaus, „Liberalizm” Jana Pawła II, „Ethos” 11(1998) nr 4(44), s. 325-336.
 • Aleksander Sołżenicyn, Nie zapomnieć dotkliwej lekcji dwudziestego wieku „Ethos” 6(1993) nr 4(24), s. 156-165 (z Mirosławą Ritter).
 • John Crosby, Dialektyka podmiotowości i transcendencji w osobie ludzkiej, „Ethos” 1(1988) nr 2-3, s. 57-65 (z ks. Arturem Sieradzkim).


 1. ISSN 0860-8024
 2. e-ISSN 2720-5355
 3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
 4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
 5. Prefix DOI 10.12887