Jarosław Merecki SDS

Ks. dr Jarosław Merecki,salwatorianin. Odbył studia z zakresu teologii w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie koło Wrocławia, z zakresu filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz w Internationale Akademie für Philosophie (Liechtenstein).

W latach 1991-2001 wykładowca etyki w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie. Były pracownik KUL. Obecnie wykładowca antropologii filozoficznej i etyki w Instytucie Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Od 2000 r. zastępca redaktora naczelnego kwartalnika "Ethos". Współpracownik Uniwersytetu Katolickiego w Salwadorze (Brazylia) i Jordan University College w Morogoro (Tanzania).

Członek nadzwyczajny Pontificia Accademia di San Tommaso d'Aquino.

Główne obszary badań: etyka, myśl Karola Wojtyły–Jana Pawła II, związki etyki z antropologią (zwłaszcza teoria prawa naturalnego), filozofia polityki.

www.istitutogp2.it/dblog/articolo.asp?articolo=151

Publikacje książkowe

 • Rocco Buttiglione. Doktorat honoris causa KUL (red., 1994);
 • Wokół encykliki "Veritatis splendor" (red., 1994);
 • Europa jako pojęcie filozoficzne (współautor, 1996);
 • ABC etyki (współautor, 1996);
 • Spór o prawo naturalne (2001),
 • Corpo e trascendenza. L’Antropologia filosofica nella teologia del corpo di Giovanni Paolo II (2015).

Tłumacz książek filozoficznych i teologicznych

 • R. Buttiglionego,
 • R. Spaemanna,
 • J. Maritaina,
 • V. Possentiego,
 • O. Höffego,
 • J. Ratzingera.

 1. ISSN 0860-8024
 2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
 3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
 4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
 5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
 6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
 7. Prefix DOI 10.12887