Recenzenci 2016

Nr 1 (113)

Wanda BAJOR
Małgorzata BASIŃSKA
Jan CIECHOWICZ
Witold GLINKOWSKI
Agnieszka GROMKOWSKA-MELOSIK
Ireneusz GUSZPIT
Grażyna HALKIEWICZ-SOJAK
Bożena JANDA-DĘBEK
Justyna HUMIĘCKA-JAKUBOWSKA
Marek JAKUBÓW
Janusz JUSIAK
Bernadetta KUCZERA-CHACHULSKA
Cezary LIPIŃSKI
Jacek MIGASIŃSKI
Cezary OBRACHT-PRONDZYŃSKI
Katarzyna PACHNIAK
Przemysław ROTENGRUBER
Renata SIEMIEŃSKA
Anna M. SZCZEPAN-WOJNARSKA
Marek SZULAKIEWICZ
Jan F. TERELAK
Łukasz TRZCIŃSKI
Joanna TRZÓPEK

Nr 2 (114)

Artur Andrzejuk
Wanda Bajor
Katarzyna Balbuza
ks. Grzegorz Barth
Henryk Benisz
Gerald J. Beyer
Ewa Bińczyk
ks. Andrzej Bronk
s. Lucyna Czermińska
Mirosław Filipowicz
Witold Gieszczyński
Helena Grzegołowska-Klarkowska
Piotr Horbatowski
bp Michał Janocha
Zbigniew Kaźmierczak
Jan Kłos
Anna Krasnowolska
Zdzisław Kudelski
Dariusz Kulesza
Mirosław P. Kruk
ks. Janusz Mariański
Piotr Oleś
Ewa Pałasz-Rutkowska
ks. Joachim Piecuch
Paweł Sajdek
Agata Skała
Dariusz Słapek
Maria Solarska
Elżbieta Stojanowska
ks. Jan D. Szczurek
Jan Wadowski
Joanna Wojnicka
Mirosław Wójcik
Ireneusz Ziemiński
Piotr Zwierzchowski

Nr 3 (115)

ks. Maciej Bała
Sergio BELARDINELLI
ks. Ignacy BOKWA
ks. Andrzej BRUŹDZIŃSKI
Aleksandra CHOMIUK
Krzysztof DYBCIAK
Marek FLOREK
Zdzisław GOGOLA OFMConv
Joanna KALAGA
Jadwiga KITA-HUBER
Małgorzata KOWALEWSKA
Małgorzata KOWALSKA
Hanna KÓĆKA-KRENZ
Małgorzata KUBISIAK
Wojciech KUDYBA
Joanna KURCZEWSKA
Mariusz LEŚ
Krzysztof LOSKA
ks. Janusz MARIAŃSKI
ks. Ryszard MOŃ
Cezary OBRACHT-PRONDZYŃSKI
Marek PIECHOWIAK
Andrzej SADOWSKI
Marcin SZEWCZYK
Andrzej SZYJEWSKI
ks. Alfred M. WIERZBICKI
Joanna WOJNICKA
Zofia ZARĘBIANKA

Nr 4 (116)

ks. Krzysztof ADAMSKI
Józef BEMER SI
Tadeusz BIESAGA SDB
Jerzy BROZOWSKI
Barbara CHYROWICZ SSpS
Jan CIECHOWICZ
Józef DĘBOWSKI
Krzysztof DYBCIAK
Ignacy S. FIUT
ks. Krzysztof GUZOWSKI
Ireneusz GUSZPIT,
Ryszard KLESZCZ
ks. Andrzej KOBYLIŃSKI
Krzysztof KONECKI
Leszek KOPCIUCH
Piotr M. KOSTYŁO
Dariusz KOSIŃSKI
Dobrosław KOT
Krzysztof KRZYŻEWSKI
Anna LEMAŃSKA
ks. Marek LIS
Piotr LISZKA CMF
Marek MACIEJCZAK
Jarosław MERECKI SDS
Kazimierz MRÓWKA
Grażyna OSIKA
Czesława PIECUCH
Robert PIŁAT
Krzysztof POLIT
Zofia ROSIŃSKA
Alina RYNIO
Witold STARNAWSKI
ks. Andrzej SZAFULSKI
Maria SZCZEPSKA-PUSTKOWSKA
Katarzyna TARAS
Jan F. TERELAK
Tomasz TOMASIK
Zenon UCHNAST
Zbigniew WRÓBLEWSKI
Teresa ZBYRAD
Urszula ŻEGLEŃ


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887