Recenznci 2017

Nr 1 (117)

Adam F. BARAN
Ted BENTON
Aleksandra DERRA
Andrzej DUDEK
Adam FITAS
Ignacy S. FIUT
Grzegorz FRANCUZ
Witold GLINKOWSKI
Andrzej GNIAZDOWSKI
Anna GRZEGORCZYK
Czesław GRZESIAK
Janina HAJDUK-NIJAKOWSKA
Sebastian JASIŃSKI OFM
ks. Marek KARCZEWSKI
Heather M. KENDRICK
Marek KOZŁOWSKI
Ryszard KOZŁOWSKI Cor
Piotr LEŚNIEWSKI
Jarosław M. ŁAWSKI
Marek MACIEJCZAK
Joel MARKS
Mariusz MAZUR
Jarosław MERECKI SDS
Jadwiga MIZIŃSKA
ks. Ryszard MOŃ
Ryszard MORDARSKI
Elżbieta PAKSZYS
Marek PIECHOWIAK
Wojciech PISULA
Dorota PROBUCKA
Dariusz SŁAPEK
ks. Sławomir STASIAK
Andrzej SZPULAK
Dobrosława WĘŻOWICZ-ZIÓŁKOWSKA
ks. Alfred M. WIERZBICKI
Stanisław WITKOWSKI MS
Marta WÓJCICKA
Zbigniew WRÓBLEWSKI
Natasza ZIÓŁKOWSKA-KURCZUK


  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887