Recenzenci 2017

Nr 1 (117)

Adam F. BARAN
Ted BENTON
Aleksandra DERRA
Andrzej DUDEK
Adam FITAS
Ignacy S. FIUT
Grzegorz FRANCUZ
Witold GLINKOWSKI
Andrzej GNIAZDOWSKI
Anna GRZEGORCZYK
Czesław GRZESIAK
Janina HAJDUK-NIJAKOWSKA
Sebastian JASIŃSKI OFM
ks. Marek KARCZEWSKI
Heather M. KENDRICK
Marek KOZŁOWSKI
Ryszard KOZŁOWSKI Cor
Piotr LEŚNIEWSKI
Jarosław M. ŁAWSKI
Marek MACIEJCZAK
Joel MARKS
Mariusz MAZUR
Jarosław MERECKI SDS
Jadwiga MIZIŃSKA
ks. Ryszard MOŃ
Ryszard MORDARSKI
Elżbieta PAKSZYS
Marek PIECHOWIAK
Wojciech PISULA
Dorota PROBUCKA
Dariusz SŁAPEK
ks. Sławomir STASIAK
Andrzej SZPULAK
Dobrosława WĘŻOWICZ-ZIÓŁKOWSKA
ks. Alfred M. WIERZBICKI
Stanisław WITKOWSKI MS
Marta WÓJCICKA
Zbigniew WRÓBLEWSKI
Natasza ZIÓŁKOWSKA-KURCZUK

Nr 2 (118)

Krzysztof ABRISZEWSKI
Mariola BIEŃKO
Ewa BIŃCZYK
Małgorzata BOGUNIA-BOROWSKA
Stanisław CZEKALSKI
Tomasz CZUB
Andrzej DERDZIUK OFMCap
Stefan DUDRA
Piotr DUCHLIŃSKI
Krzysztof DYBCIAK
Marek GENSLER
ks. Krzysztof GUZOWSKI
Małgorzata HALICKA
Jacek JAŚTAL
Ewa JĘDRZEJKO
Irena KOSSOWSKA
Grażyna KWIATKOWSKA
Piotr LISZKA CMF
Hubert ŁASZKIEWICZ
Ewa MICHNA
Zbigniew MIKOŁEJKO
Alicja NOWAKOWSKA
Katarzyna OLBRYCHT
Przemysław PACZKOWSKI
Danuta RODE
Krzysztof RUTKOWSKI
Adam SKIBIŃSKI
Tomasz STRYJEK
Jarosław SYRNYK
Zofia SZAROTA
Anna SZUDRA-BARSZCZ
Ryszard WIŚNIEWSKI
Roman WYSOCKI
Zofia ZARĘBIANKA
Marcin ZDRENKA
Ireneusz ZIEMIŃSKI

Nr 3 (119)

Artur ANDRZEJUK
Arkadiusz BAGŁAJEWSKI
Wanda BAJOR
Piotr BALCEROWICZ
ks. Michał Drożdż
Marek DZIEKAN
Jerzy FIEĆKO
Tomasz GOBAN-KLAS
Jerzy GOŁUCHOWSKI
Marzenna JAKUBCZAK
Marek JAKUBÓW
Marcin KALECIŃSKI
Barbara KLONOWSKA
Tadeusz KOBIERZYCKI,
Zofia KOLBUSZEWSKA
Cezary LIPIŃSKI
ks. Piotr ŁABUDA
ks. Marek ŁAWRESZUK
Piotr MAJEWSKI
Bożena MATUSZCZYK
Bogdan MAZAN
Elżbieta MIKICIUK
Jadwiga MIZIŃSKA
Mirosława OŁDAKOWSKA-KUFLOWA
Ewa PACZOSKA
Sławomir PAWŁOWSKI SAC
Barbara OSTAFIN
ks. Bogdan PONIŻY
Magdalena SAGANIAK
ks. Sławomir STASIAK
Paulina SZTABIŃSKA
ks. Waldemar SZCZERBIŃSKI
Marek SZULAKIEWICZ
Maciej SZYMANOWICZ
Marek SZYMAŃSKI
ks. Szymon TRACZ
ks. Norbert WIDOK
Piotr WOŁYŃSKI
Zofia ZARĘBIANKA
Marzena ZAWANOWSKA
Antoni ZIEMBA

Nr 4 (120)

Adam F. BARAN
Kamila BARGIEL-MATUSIEWICZ
Urszula BARTNIKOWSKA
Leszek BIDZAN
Mariola BIEŃKO
Józef BINNEBESEL
Adam FITAS
Witold GLINKOWSKI
Henryk GŁĄB
Maria GOŁĘBIOSKA
Jan HARASIMOWICZ
Małgorzata JACYNO
Mieczysław JAGŁOWSKI
Tadeusz KALETA
Alicja KALUS
Lilianna KIEJZIK
Stephan KAMPOWSKI
Leszek KOCZANOWICZ
Iwona KOLASIŃSKA-PASTERCZYK
Michael KONRAD
Kazimierz KUCZMAN
Jarosław KUPCZAK OP
Hubert ŁASZKIEWICZ
Grażyna MIŁKOWSKA
Mariusz MAZUR
Urszula M. MAZURCZAK
ks. Ireneusz MROCZKOWSKI
Marek NOWAK OP
Andrzej OSTROWSKI
Katarzyna PARZYCH-BLAKIEWICZ
Wojciech PISULA
Ewa SZCZEGLACKA-PAWŁOWSKA
Jolanta SZYMAŃSKA
Krzysztof TURLEJSKI
Jan WADOWSKI
Zbigniew WRÓBLEWSKI
Elżbieta ZAKRZEWSKA-MANTERYS
Magdalena ŻARDECKA


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887