Recenzenci 2018

Nr 1 (121)

Krzysztof ABRISZEWSKI
Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA
Gerald J. BEYER
Aleksandra DERRA
ks. Stanisław FEL
Piotr GASPARSKI
Wojciech GIZA
Wiesław KACZANOWICZ
Anna LEWICKA-STRZAŁECKA
Ireneusz ŁUĆ
ks. Piotr MAZURKIEWICZ
Monika MARCINKOWSKA
Paweł MARZEC
Jarosław MERECKI SDS
Jerzy ONISZCZUK
Przemysław PARSZUTOWICZ
Irena PYKA
Marek REMBIERZ
Marek SIKORA
Beata SZLUZ
ks. Leon SZOT
Grzegorz SZULCZEWSKI
Emil ŚLĄZAK
ks. Tomasz TUŁODZIECKI
Wilfried VER EECKE
ks. Stanisław WRONKA
Adam ZADROGA
Stefano ZAMAGNI
Tomasz ŻYLICZ

Nr 2 (122)

Grzegorz ADAMCZYK
Tadeusz ALEKSANDROWICZ
Marek BERNACKI
ks. Tadeusz BIESAGA
Edward DĄBROWA
Bogdan DE BARBARO
ks. Antoni DĘBIŃSKI
Marcin FABIAŃSKI
Michał HAAKE
Marzenna JAKUBCZAK
Maciej JOŃCA
Andrzej KAPUSTA
Tadeusz KOBIERZYCKI
Zdzisława KOBYLIŃSKA
Anna KOŚCIOŁEK
Dobrosław KOT
Anna KRASNOWOLSKA
Krzysztof KRÓLCZYK
ks. Marian MACHINEK
Hanna MAMZER
Maciej MANIKOWSKI
ks. Janusz MARIAŃSKI
Anna MICHALSKA
Elżbieta MICHAŁOWSKA
Zbigniew MIKOŁEJKO
Jadwiga MIZIŃSKA
ks. Ryszard MOŃ
Małgorzata NOWAK-BARCIŃSKA
Paweł OKOŁOWSKI
Marek OLEJNICZAK
Krystyna OSTROWSKA
Robert PIŁAT
Krzysztof POLIT
Artur PRZYBYSŁAWSKI
Maciej RAJEWSKI
Tracey ROWLAND
Krystyna SKURIAT
ks. Jan SOCHOŃ
Tadeusz SUCHARSKI
Justyna TYMIENIECKA-SUCHANEK
Hanna WITCZYK
Maria WOJTAK
Wojciech ZAŁUSKI
Zofia ZARĘBIANKA
Marcin ZDRENKA

Nr 3 (123)

Paulina AMBROŻY
Iwona BARWICKA-TYLEK
Adam CHMIELEWSKI
Krzysztof DYBCIAK
Anna DYMMEL
Przemysław GUT
Marek HETMAŃSKI
Marek JAKUBÓW
ks. Krzysztof KAUCHA
Jadwiga KITA-HUBER
Krystyna KRAUZE-BŁACHOWICZ
Leszek KOPCIUCH
Kazimierz KRZYSZTOFEK
Agnieszka KUNICZUK-TRZCINOWICZ
Wacław LEWANDOWSKI
Magdalena MRUSZCZYK
Hubert ŁASZKIEWICZ
Mariusz MAZUR
ks. Tomasz MOSKAL
Mirosława OŁDAKOWSKA-KUFLOWA
Mirosław PĘCZAK
Magdalena PŁOTKA
ks. Bogdan PONIŻY
Mirosław PRZYLIPIAK
Maciej RAJEWSKI
Bogdan ROK
Dariusz SKÓRCZEWSKI
Klaudia SOCHA
Marek SOKOŁOWSKI
s. Wiesława TOMASZEWSKA
Andrzej WAŁKÓWSKI
Aleksander WÓJTOWICZ
ks. Stanisław WRONKA
Jolanta ZDYBEL

Nr 4 (124)

Grzegorz ADAMCZYK
Wanda BAJOR
ks. Włodzimierz BIELAK
Bartłomiej BŁASZKIEWICZ
Jan CHODKIEWICZ
Katarzyna CHRUDZIMSKA-UHERA
Anna CZABANOWSKA-WRÓBEL
Elżbieta DĄBROWICZ
Andrzej DERDZIUK OFMCap
Agnieszka DODA-WYSZYŃSKA
Witold GLINKOWSKI
ks. Jacek HADRYŚ
Bożena JANDA-DĘBEK
Eleonora JEDLIŃSKA
Anna KĘDRA KARDELA
Lilianna KIEJZIK
Agnieszka KOLASA-NOWAK
Bernadetta KUCZERA-CHACHULSKA
Lechosław LAMEŃSKI
Michał MENCFEL
Jarosław MERECKI SDS
Jadwiga MIZIŃSKA
Zbigniew NERCZUK
ks. Marian NOWAK
Mirosława OŁDAKOWSKA-KUFLOWA
Andrzej OSTROWSKI
Krzysztof PEZDEK
Krzysztof POLIT
ks. Bogdan PONIŻY
Marek REMBIERZ
Alina RYNIO
Ewa SZCZEGLACKA-PAWŁOWSKA
Ewa M. SZEPIETOWSKA
Jolanta ŚWIDEREK
Teresa WILKOŃ
Ryszard WIŚNIEWSKI
ks. Stanisław WRONKA


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887