Recenzenci 2018

Nr 1 (121)

Krzysztof ABRISZEWSKI
Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA
Gerald J. BEYER
Aleksandra DERRA
ks. Stanisław FEL
Piotr GASPARSKI
Wojciech GIZA
Wiesław KACZANOWICZ
Anna LEWICKA-STRZAŁECKA
Ireneusz ŁUĆ
ks. Piotr MAZURKIEWICZ
Monika MARCINKOWSKA
Paweł MARZEC
Jarosław MERECKI SDS
Jerzy ONISZCZUK
Przemysław PARSZUTOWICZ
Irena PYKA
Marek REMBIERZ
Marek SIKORA
Beata SZLUZ
ks. Leon SZOT
Grzegorz SZULCZEWSKI
Emil ŚLĄZAK
ks. Tomasz TUŁODZIECKI
Wilfried VER EECKE
ks. Stanisław WRONKA
Adam ZADROGA
Stefano ZAMAGNI
Tomasz ŻYLICZ

Nr 2 (122)

Grzegorz ADAMCZYK
Tadeusz ALEKSANDROWICZ
Marek BERNACKI
ks. Tadeusz BIESAGA
Edward DĄBROWA
Bogdan DE BARBARO
ks. Antoni DĘBIŃSKI
Marcin FABIAŃSKI
Michał HAAKE
Marzenna JAKUBCZAK
Maciej JOŃCA
Andrzej KAPUSTA
Tadeusz KOBIERZYCKI
Zdzisława KOBYLIŃSKA
Anna KOŚCIOŁEK
Dobrosław KOT
Anna KRASNOWOLSKA
Krzysztof KRÓLCZYK
ks. Marian MACHINEK
Hanna MAMZER
Maciej MANIKOWSKI
ks. Janusz MARIAŃSKI
Anna MICHALSKA
Elżbieta MICHAŁOWSKA
Zbigniew MIKOŁEJKO
Jadwiga MIZIŃSKA
ks. Ryszard MOŃ
Małgorzata NOWAK-BARCIŃSKA
Paweł OKOŁOWSKI
Marek OLEJNICZAK
Krystyna OSTROWSKA
Robert PIŁAT
Krzysztof POLIT
Artur PRZYBYSŁAWSKI
Maciej RAJEWSKI
Tracey ROWLAND
Krystyna SKURIAT
ks. Jan SOCHOŃ
Tadeusz SUCHARSKI
Justyna TYMIENIECKA-SUCHANEK
Hanna WITCZYK
Maria WOJTAK
Wojciech ZAŁUSKI
Zofia ZARĘBIANKA
Marcin ZDRENKA


  1. ISSN 0860-8024
  2. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  4. Prefix DOI 10.12887