Recenzenci 2018

Nr 1 (121)

Krzysztof ABRISZEWSKI
Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA
Gerald J. BEYER
Aleksandra DERRA
ks. Stanisław FEL
Piotr GASPARSKI
Wojciech GIZA
Wiesław KACZANOWICZ
Anna LEWICKA-STRZAŁECKA
Ireneusz ŁUĆ
ks. Piotr MAZURKIEWICZ
Monika MARCINKOWSKA
Paweł MARZEC
Jarosław MERECKI SDS
Jerzy ONISZCZUK
Przemysław PARSZUTOWICZ
Irena PYKA
Marek REMBIERZ
Marek SIKORA
Beata SZLUZ
ks. Leon SZOT
Grzegorz SZULCZEWSKI
Emil ŚLĄZAK
ks. Tomasz TUŁODZIECKI
Wilfried VER EECKE
ks. Stanisław WRONKA
Adam ZADROGA
Stefano ZAMAGNI
Tomasz ŻYLICZ


  1. ISSN 0860-8024
  2. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2015: 69,59), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  4. Prefix DOI 10.12887