Recenzenci 2019

Nr 1 (125)

Ewa BADYDA
Jakub BARTOSZEWSKI
Marek BERNACKI
Anna CEGIEŁA
ks. Tadeusz DOLA
Adam FITAS
ks. Grzegorz HOŁUB
Jerzy KANDZIORA
Andrzej KIEPAS
Andrzej KLAWITER
Małgorzata KOWALSKA
Anna KOZŁOWSKA
Kazimierz KRZYSZTOFEK
Wojciech KUDYBA
Jarosław KUPCZAK OP
Ewa MAJ
Jadwiga MIZIŃSKA
Małgorzata NOWAK-BARCIŃSKA
ks. Zdzisław PAWŁOWSKI
Agnieszka SALAMUCHA
Błażej SKRZYPULEC
Beata ŚNIECIKOWSKA
Rafał WONICKI
Małgorzata WRZOSEK
Marcin T. ZDRENKA
ks. Władysław ZUZIAK

Nr 2 (126)

ks. Jacek BRAMORSKI
Krzysztof GUCZALSKI
Alicja JARZĘBSKA
Janusz JUSIAK
Jolanta KOWALEWSKA-DĄBROWSKA
ks. Janusz KRÓLIKOWSKI
Dariusz KULESZA
Jarosław KUPCZAK OP
Krystyna LATAWIEC
Ewa MAJ
Teresa MAŁECKA
Sławomir MARZEC
Jarosław MERECKI SDS
Bogumiła MIKA
Andrzej MIŚKIEWICZ
Dariusz PAWELEC
Tomasz ROKOSZ
Magdalena SAGANIAK
Katarzyna STROIŃSKA-SIERANT
Zbigniew SKOWRON
Tomasz TOMASIK
Ewa WĄCHOCKA
Rafał WONICKI
Piotr ZAWOJSKI


  1. ISSN 0860-8024
  2. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 20 pkt.
  3. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  4. Prefix DOI 10.12887