Recenzenci 2019

Nr 1 (125)

Ewa BADYDA
Jakub BARTOSZEWSKI
Marek BERNACKI
Anna CEGIEŁA
ks. Tadeusz DOLA
Adam FITAS
ks. Grzegorz HOŁUB
Jerzy KANDZIORA
Andrzej KIEPAS
Andrzej KLAWITER
Małgorzata KOWALSKA
Anna KOZŁOWSKA
Kazimierz KRZYSZTOFEK
Wojciech KUDYBA
Jarosław KUPCZAK OP
Ewa MAJ
Jadwiga MIZIŃSKA
Małgorzata NOWAK-BARCIŃSKA
ks. Zdzisław PAWŁOWSKI
Agnieszka SALAMUCHA
Błażej SKRZYPULEC
Beata ŚNIECIKOWSKA
Rafał WONICKI
Małgorzata WRZOSEK
Marcin T. ZDRENKA
ks. Władysław ZUZIAK


  1. ISSN 0860-8024
  2. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  4. Prefix DOI 10.12887