Recenzenci 2020

Nr 1 (129)

Marta BUCHOLC
Sławomir BURYŁA
Marian CHACHAJ
Ewa DUBAS-URWANOWICZ
Aniela DYLUS
Tomasz GARBOL
Andrzej GIELAROWSKI
Witold GLINKOWSKI
Marian GRABOWSKI
ks. Adam KALBARCZYK
Andrzej M. KANIOWSKI
Leszek KOCZANOWICZ
Dobrosław KOT
Małgorzata KOWALSKA
Wojciech KUDYBA
Elżbieta M. KUR
Michał KURAN
Lechosław LAMEŃSKI
Anna LEWICKA-STRZAŁECKA
Zbigniew MAŃKOWSKI
Jarosław MERECKI SDS
Franciszek MICKIEWICZ SAC
Jadwiga MIZIŃSKA
Maciej NOWAK
Jacek OSTASZEWSKI
ks. Grzegorz POLOK
Andrzej RADOMSKI
Przemysław ROTENGRUBER
Bronisław SIEMIENIECKI
Ryszard SIKORA OFM
Maciej SOIN
Andrzej SZAHAJ
Andrzej SZOSTEK MIC
Danuta SZWAJCA
Katarzyna TARAS
Beata TROJANOWSKA
Jacek WARCHALA
Ryszard WIŚNIEWSKI
Rafał WŁODARCZYK
Alicja WOŁODŹKO-BUTKIEWICZ
Lech ZDYBEL

Nr 2 (130)

ks. Bartosz ADAMCZEWSKI
Ewa BORKOWSKA
ks. Tadeusz BORUTKA
Jacek DĘBICKI
Ilona DOBOSIEWICZ
Piotr DUCHLIŃSKI
Stanisław FILIPOWICZ
Waldemar FRĄC
Barbara GUTKOWSKA
ks. Krzysztof KAUCHA
Lilianna KIEJZIK
Marek KOTYŃSKI CsSR
Dariusz KULESZA
Aleksandra KUNCE
Jarosław KUPCZAK OP
Marek KURKIEWICZ
ks. Dariusz KWIATKOWSKI
Mariola MARCZAK
Alicja MAZAN-MAZURKIEWICZ
Jarosław MERECKI SDS
Jadwiga MIZIŃSKA
Zdzisława MOKRANOWSKA
Marcjanna NÓŻKA
Diana OBOLEŃSKA
Józef OLEJNICZAK
Mirosława OŁDAKOWSKA-KUFLOWA
Adam ORGANISTY
Andrzej OSTROWSKI
Robert PIŁAT
Włodzimierz PRÓCHNICKI
Irena ROLSKA
Adam SAWICKI
Anastazja SEUL
Monika SIDOR
Beata SIWEK
Ryszard SKRZYNIARZ
Marek SZULAKIEWICZ
Joanna TARKOWSKA
Joanna WOJNICKA
Irena WOLSKA-ZOGATA
Zofia ZARĘBIANKA
Ireneusz ZIEMIŃSKI
Dominika ŻUKOWSKA-GARDZIŃSKA
ks. Zdzisław ŻYWICA

Nr 3 (131)

Artur BANASZKIEWICZ
Katarzyna BARAŃSKA
Magdalena BIZIOR-DOMBROWSKA
ks. Marek CHMIELEWSKI
Katarzyna CHRUDZIMSKA-UHERA
Maciej GLOGER
ks. Marcin GODAWA
Ewa HOFFMANN-PIOTROWSKA
Marek JAKUBÓW
Anna KOZŁOWSKA
Jarosław MERECKI SDS
Krzysztof MICHALSKI
Małgorzata MIKOŁAJCZAK
Danuta OPACKA-WALASEK
Hubert ORŁOWSKI
Przemysław PARSZUTOWICZ
ks. Zdzisław PAWŁOWSKI
Maciej RAJEWSKI
Mariusz SALWA
Jacek SCHMIDT
Agata SKAŁA
Paweł SKRZYDLEWSKI
Ewa SZCZĘSNA
ks. Stefan SZYMIK
Alina ŚWIEŚCIAK-FAST
Elżbieta WINIECKA
Maria WROŃSKA-FRIEND
Leszek ZWIERZYŃSKI

Nr 4 (132)

Marta BARANOWSKA
Włodzimierz BATÓG
ks. Włodzimierz BROŃSKI
Mirosława BUCHHOLTZ
Paweł BYTNIEWSKI
Maciej CHLEWICKI
Marian COMAN
Ilona CZAMAŃSKA
ks. Tadeusz DZIDEK
Brygida GASZTOLD
Daniel GRINBERG
Iwona HOFMAN
Mieczysław JAGŁOWSKI
Filip A. JAKUBOWSKI
Anna KAROŃ-OSTROWSKA
Leszek KOPCIUCH
Kazimierz KOWALEWICZ
Piotr LASKOWSKI
Wacław LEWANDOWSKI
Piotr LISZKA CMF
Mariola MARCZAK
Jarosław MERECKI SDS
Joann MICHALCZUK
Helena OSTROWICKA
Irena PAŃKÓW
ks. Jan PERSZON
Paweł PIENIĄŻEK
Romuald PIEKARSKI
Grzegorz PIOTROWSKI
Dymitr ROMANOWSKI
Vincenzo ROSITO
Alina RYNIO
Magdalena SARYUSZ-WOLSKA
Ewa SMOŁKA
Tomasz STEFANIUK
Grażyna STRNAD
Ryszard STRZELECKI
ks. Stanisław SUWIŃSKI
Andrzej SZOSTEK MIC
Władysława SZULAKIEWICZ
Marcin SZYDZISZ
Stanisław WIECH
Marcin WOŁK
Zofia ZARĘBIANKA
Grzegorz ZIEZIULA


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887