The Referees, 2020

Marta BUCHOLC
Sławomir BURYŁA
Marian CHACHAJ
Ewa DUBAS-URWANOWICZ
Aniela DYLUS
Tomasz GARBOL
Andrzej GIELAROWSKI
Witold GLINKOWSKI
Marian GRABOWSKI
ks. Adam KALBARCZYK
Andrzej M. KANIOWSKI
Leszek KOCZANOWICZ
Dobrosław KOT
Małgorzata KOWALSKA
Wojciech KUDYBA
Elżbieta M. KUR
Michał KURAN
Lechosław LAMEŃSKI
Anna LEWICKA-STRZAŁECKA
Zbigniew MAŃKOWSKI
Jarosław MERECKI SDS
Franciszek MICKIEWICZ SAC
Jadwiga MIZIŃSKA
Maciej NOWAK
Jacek OSTASZEWSKI
ks. Grzegorz POLOK
Andrzej RADOMSKI
Przemysław ROTENGRUBER
Bronisław SIEMIENIECKI
Ryszard SIKORA OFM
Maciej SOIN
Andrzej SZAHAJ
Andrzej SZOSTEK MIC
Danuta SZWAJCA
Katarzyna TARAS
Beata TROJANOWSKA
Jacek WARCHALA
Ryszard WIŚNIEWSKI
Rafał WŁODARCZYK
Alicja WOŁODŹKO-BUTKIEWICZ
Lech ZDYBEL


  1. ISSN 0860-8024
  2. The Republic of Poland Ministry of Science and Higher Education Value: 20.00
  3. Quarterly “Ethos” is indexed by the following databases: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55.26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  4. DOI Prefix 10.12887