Recenzenci 2021

Nr 1 (133)

ks. Marek CHMIELEWSKI
Andrzej DERDZIUK OFMCap
Zbigniew DROZDOWICZ
Tomasz GARBOL
Wiesław GUMUŁA
Stanisław JUDYCKI
ks. Jan KROKOS
Dobrosław KOT
Krzysztof LEŚNIEWSKI
Hubert ŁASZKIEWICZ
ks. Marek ŁAWRESZUK
ks. Janusz MARIAŃSKI
Paweł NOWAK
Piotr T. NOWAKOWSKI
Ewa PARTYGA
ks. Mirosław PAWLISZYN
Robert POCZOBUT
Magdalena POPIEL
ks. Rajmund PORADA
Ryszard SKRZYNIARZ
ks. Jan SOCHOŃ
Krzysztof STACHEWICZ
Przemysław SPRYSZAK
ks. Sławomir STASIAK
Marek SZULAKIEWICZ
Artur SZUTTA
Tadeusz TYSZKA
ks. Alfred M. WIERZBICKI
Ryszard WIŚNIEWSKI
Ireneusz ZIEMIŃSKI
ks. Andrzej ZWOLIŃSKI

Nr 2(134)

Arkadiusz BAGŁAJEWSKI
Mariusz BARTOSIAK
Maria BERKAN-JABŁOŃSKA
Magdalena DANIELEWICZOWA
Andrzej DĄBROWSKI
Józef DĘBOWSKI
Krzysztof GÓŹDŹ
Maciej GROCHOWSKI
Arkadiusz GUT
ks. Marek JAGODZIŃSKI
Małgorzata JAKUBOWSKA
Henryk KARDELA
Lilianna KIEJZIK
Zdzisław KIJAS OFMConv
Lechosław LAMEŃSKI,
María Luz C. VILCHES
Joanna MICHALCZUK
Zbigniew MIKOŁEJKO
Marko MODIANO
Paweł NOWAK
Tereza OBOLEVICH
Mirosława OŁDAKOWSKA-KUFLOWA
Rafał J. PASTWA
Teresa PASZKOWSKA
Brygida PAWŁOWSKA-JĄDRZYK
Michał PIEKARSKI
Monika PRZYBYSZ
Mirosław PRZYLIPIAK
Beata PRZYMUSZAŁA
Andrzej STOFF
Grzegorz STRZELCZYK
Sławomir SZTAJER
Paweł TARANCZEWSKI
Jan WAWRZYNIAK
Patrycja WŁODEK
Paweł WOJCIECHOWSKI
Zofia ZARĘBIANKA
Alicja ŻYWCZOK

Nr 3(135)

Krzysztof ARCIMOWICZ
Marek BERNACKI
Stefan BIELAŃSKI
Piotr BOREK
Urszula CIERNIAK
Roman DROZD
Tomasz FERENC
Przemysław GAWRON
Witold GLINKOWSKI
Hieronim GRALA
Bohdan HALCZAK
Jarosław JAKUBOWSKI
Jacek JAŚTAL
Norbert JERZAK
Jadwiga KITA-HUBER
Leszek KOPCIUCH
Martyna KOSZKAŁO
Roman KRZYWY
Dariusz KULESZA
Joanna KURCZEWSKA
Agnieszka KWIATKOWSKA
Cezary LIPIŃSKI
Marek MACIEJCZAK
Mariusz MAZUR
Wojciech MLECZKO CR
Krystyna MODRZEJEWSKA
Roman MNICH
Dariusz NOWACKI
Anna PASZKIEWICZ
Beata PAWLETKO
Teresa PĘKALA
Andrzej SZPOCIŃSKI
Dorota ŚLIWA
Joanna TARKOWSKA
Szymon WRÓBEL
Zofia ZARĘBIANKA
Michał ZEMBRZUSKI
Magdalena ŻARDECKA
Karol ŻOJDŹ
Artur ŻYWIOŁEK

Nr 4(136)

Zbigniew CHOJNOWSKI
Beata DOROSZ
Henryk DUDA
ks. Marcin FERDYNUS
Joanna FIRAZA
Jan GRAD
Iwona GRALEWICZ-WOLNY
Piotr GUTOWSKI
Agnieszka IZDEBSKA
Jacek HAJDUK
Ludger JANSEN
Andrzej JUSZCZYK
Ewa KOCÓJ
Ewa KOMISARUK
Ireneusz S. LEDWOŃ OFM
Wacław LEWANDOWSKI
Zbigniew LIBERA
Oleg ŁATYSZONEK
Magdalena MATYSEK-IMIELIŃSKA
Alicja MAZAN-MAZURKIEWICZ
Balázs M. MEZEI
ks. Janusz NAWROT
Piotr OLEŚ
Monika OLIWA-CIESIELSKA
Krzysztof ORZESZYNA
Ewa PACZOSKA
Tadeusz PALECZNY
Alicja PIETRAS
Andrzej POLAK
Krzysztof POLIT
Joanna ROSZAK
Anders RUDLING
Jakub SADOWSKI
Dorota SAMBORSKA-KUKUĆ
Anastazja SEUL
Agata SKAŁA
Krzysztof SOŁODUCHA
Rafał SZCZERBAKIEWICZ
Andrzej SZOSTEK MIC
Andrzej SZYJEWSKI
ks. Stefan SZYMIK
Gabriela ŚWITEK
Feliks TOMASZEWSKI
Grzegorz TRĘBICKI
Jacek UGLIK
Anna WARDA
Anna WIECZORKIEWICZ
ks. Alfred M. WIERZBICKI
ks. Mirosław S. WRÓBEL
Fatih YAVUZ
Marcin ZABAWA
Marcin ZDRENKA
Aleksandra ZYWERT
Tomasz ŻURADZKI


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887