Recenzenci 2022

Nr 1 (137)

Piotr BADYNA
Michał BILEWICZ
Agnieszka BUCZAK
Anna CETERA-WŁODARCZYK
Janusz FILIPKOWSKI
Marta GIBIŃSKA-MARZEC
Andrzej HEJMEJ
Marek JAKUBÓW
Dorota JEWDOKIMOW
Grażyna KRUPIŃSKA
Olga KUBIŃSKA
Andrzej K. KUROPATNICKI
Mariola KWASEK
ks. Marek LIS
Małgorzata U. MAZURCZAK
Ryszard MĄCZYŃSKI
Maria MOCARZ-KLEINDIENST
Ariel MODRZYK
Łukasz MURZYN
Marek NALEPA
Maria NOWACKA
Jarosław PŁUCIENNIK
Paweł POLAK
Krzysztof POLIT
Kazimierz PRUS
Sylwia I. SCHAB
Maria SIBIŃSKA
Jakub SITO
Beata SIWEK
Ryszard SKRZYNIARZ
Maria SROCZYŃSKA
Arkadiusz STASIAK
Agata STRONCIWILK
Ludmiła SZEWCZENKO
ks. Andrzej SZOSTEK
Jerzy ŚLESZYŃSKI
Mariola TYMOCHOWICZ
ks. Janusz WĘGRZECKI
ks. Stanisław WRONKA
ks. Mirosław S. WRÓBEL
ks. Artur WYSOCKI

Nr 2 (138)

James DODD
Inka DOWLASZ
Grzegorz DZIAMSKI
ks. Tadeusz DZIDEK
Krzysztof DYBCIAK
Ewa E. GŁĘBICKA
Michał GUSIN
Michał HAAKE
David HERSHENOV
Andrzej KAPUSTA
Anna KAROŃ-OSTROWSKA
Wioletta KAZIMIERSKA-JERZYK
Magdalena KEMPNA-PIENIĄŻEK
Tadeusz KOBIERZYCKI
Ryszard KULESZA
Tadeusz KORNAŚ
ks. Marek LIS
ks. Janusz MARIAŃSKI
Mirosława MICHALSKA-SUCHANEK
Michał MILCZAREK
Anna OPIELA-MROZIK
Wojciech OWCZARSKI
Paweł PANAS
ks. Sławomir PAWŁOWSKI
Daniel PRZASTEK
Brygida PUDEŁKO
Kazimierz PAWŁOWSKI
Wawrzyniec POPIEL-MACHNICKI
Adam SAWICKI
Dariusz SKÓRCZEWSKI
Barbara SOSIEŃ
Brendan SWEETMAN
Piotr ŚNIEDZIEWSKI
David TORRIJOS-CASTRILLEJO
Juliusz TYSZKA
Elżbieta TYSZKOWSKA-KASPRZAK
Jacek WCIÓRKA
Aleksander WÓJTOWICZ
ks. Andrzej ZWOLIŃSKI
Jolanta ŻELAZNA

Nr 3 (139)

Józef BINNEBESEL
Alina BORKOWSKA
ks. Grzegorz CHOJNACKI
Małgorzata CZARNOCKA
Aleksandra DERRA
Roman DOKTÓR
Zofia DOŁĘGA
Marek DYBIZBAŃSKI
Grażyna FILIP
Adam FITAS
Ryszard GAJ
Włodzimierz GALEWICZ
Lech GIEMZA
Adrian GLEŃ
Anna GRZEGORCZYK
Adam GRZELIŃSKI
Katarzyna HAREMSKA
Urszula JARECKA
Marian KISIEL
Jolanta KOLBUSZEWSKA
Urszula KOWALCZUK
Bernadetta KUCZERA-CHACHULSKA
Małgorzata KUŚPIT
Grażyna LEGUTKO
Dorota LESZCZYNA
Krzysztof LEŚNIEWSKI
Zbigniew LIBERA
Mariola MARCZAK
Daria MAZUR
Małgorzata MISIAK
ks. Piotr MORCINIEC
Beata OBSULEWICZ-NIEWIŃSKA
Urszula A. PAWLUCZUK
Paweł POLAK
ks. Jan PRZYBYŁOWSKI
ks. Robert SKRZYPCZAK
Mateusz SZUBERT
Urszula SZUŚCIK
Danuta WAJSPRYCH
Beata WALIGÓRSKA-OLEJNICZAK

Nr 4 (140)

Andrzej BEŁKOT
Paweł BORTKIEWICZ TChr
ks. Paweł BORTO
Marta CICHOCKA
Aleksandra DERRA
ks. Andrzej DRAGUŁA
Piotr DUCHLIŃSKI
Dominika DZWONKOWSKA
Henryk GASIUL
Kazimierz GRYŻENIA SDB
Jacek JANOWSKI
Barbara ŁUCZAK
Dariusz ŁUKASIEWICZ
ks. Janusz MARIAŃSKI
Barbara MRÓZ
Adam ORGANISTY
Jacek OSTASZEWSKI
ks. Andrzej PERSIDOK
Maciej RAJEWSKI
Marek REMBIERZ
Alicja SENEJKO
Artur SZUTTA
Katarzyna TARAS
Zbigniew WRÓBLEWSKI
Grażyna ZAJĄC


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887