Recenzenci 2022

Nr 1 (137)

Piotr BADYNA
Michał BILEWICZ
Agnieszka BUCZAK
Anna CETERA-WŁODARCZYK
Janusz FILIPKOWSKI
Marta GIBIŃSKA-MARZEC
Andrzej HEJMEJ
Marek JAKUBÓW
Dorota JEWDOKIMOW
Grażyna KRUPIŃSKA
Olga KUBIŃSKA
Andrzej K. KUROPATNICKI
Mariola KWASEK
ks. Marek LIS
Małgorzata U. MAZURCZAK
Ryszard MĄCZYŃSKI
Maria MOCARZ-KLEINDIENST
Ariel MODRZYK
Łukasz MURZYN
Marek NALEPA
Maria NOWACKA
Jarosław PŁUCIENNIK
Paweł POLAK
Krzysztof POLIT
Kazimierz PRUS
Sylwia I. SCHAB
Maria SIBIŃSKA
Jakub SITO
Beata SIWEK
Ryszard SKRZYNIARZ
Maria SROCZYŃSKA
Arkadiusz STASIAK
Agata STRONCIWILK
Ludmiła SZEWCZENKO
ks. Andrzej SZOSTEK
Jerzy ŚLESZYŃSKI
Mariola TYMOCHOWICZ
ks. Janusz WĘGRZECKI
ks. Stanisław WRONKA
ks. Mirosław S. WRÓBEL
ks. Artur WYSOCKI


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887