Kolportaż

Prowadzimy prenumeratę roczną naszego kwartalnika. Cena prenumeraty krajowej na rok 2023 wynosi 100 PLN, natomiast zagraniczna 55 USD bądź 50 EURO.
Stosowne kwoty można wpłacać na konta bankowe Fundacji Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II:

nr 94 1050 1953 1000 0024 3072 5941 (wpłaty złotówkowe)
nr 33 1050 1953 1000 0090 3079 8129 (wpłaty walutowe w USD)
nr 95 1050 1953 1000 0090 8066 3355 (wpłaty walutowe w EURO).
W formularzu wpłaty (przelewu) należy dodać: „Prenumerata ETHOSU 2023”.

Bardzo prosimy o przesłanie do naszej redakcji informacji o dokonanej wpłacie, aby można było dokonać odpowiedniego wpisu na listę prenumeratorów.

Redakcja kwartalnika "Ethos"
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
e-mail: ethos@kul.lublin.pl

Wybrane numery kwartalnika zamawiać można w Sklepie on-line.

Tematy poszczególnych numerów "Ethosu"

   1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887