Biogram

Tadeusz Styczeń SDS, profesor, filozof, etyk. Urodzony w 1931 r. w Wołowicach k. Krakowa, zmarł 14 X 2010 r. w Trzebnicy. Studia teologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, filozoficzne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Od 1963 r. pracownik naukowo-dydaktyczny KUL, w latach 1978-2002 kierownik Katedry Etyki. Założyciel i długoletni dyrektor Instytutu Jana Pawła II KUL, a zarazem redaktor naczelny kwartalnika "Ethos". Wieloletni profesor Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie.

Członek-założyciel Internationale Akademie für Philosophie (USA, Liechtenstein, Chile), członek Towarzystwa Naukowego KUL, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Konsultor Papieskiej Rady do spraw Rodziny oraz Papieskiej Rady do spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Członek zwyczajny Papieskiej Akademii Życia (w latach 1994-2004 członek Rady Zarządzającej). Współpracownik czasopism: "Aletheia", "Anthropotes" i "La Nuova Europa".

Doktor honoris causa Uniwersytetu Nawarry w Pamplonie i Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie.

Główne obszary badań: etyka, metaetyka, antropologia filozoficzna i teologiczna, myśl Jana Pawła II.

 

 

Rozszerzony biogram.