Konferencja naukowa "Osoba - Uniwersytet - Prawda"


Instytut Jana Pawła II KUL oraz Centrum Jana Pawła II w Lublinie zapraszają 18 maja 2017 roku (czwartek) na konferencję naukową

OSOBA – UNIWERSYTET – PRAWDA

Konferencja rozpocznie się o godz. 14.30 w sali C-220 w gmachu Kolegium Jana Pawła II KUL, Al. Racławickie 14.

Wstęp wolny.


 

Program

14.30 Otwarcie i prowadzenie konferencji – dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik

14.40 Sesja I

Prof. Adrian Reimers (Notre Dame, USA): The University and the Culture of the Person

Ks. prof. Andrzej Szostek MIC (KUL): Pedagogiczna misja akademii

Prof. Franciszek Ziejka (UJ): Zrozumieć tajemnicę słowa! Jan Paweł II o języku ojczystym w służbie prawdy, dobra i piękna

 

16.30 Przerwa

 

17.00 Sesja II

Ks. prof. Jarosław Kupczak OP (UPJPII): Prawda i metoda. Zarys epistemologii Karola Wojtyły-Jana Pawła II

Prof. Marian Grabowski (UMK): O Jana Pawła II pomyśle filozoficznej interpretacji Biblii

Prof. Janusz Czyż (KUL): Refleksje matematyczne i etyczne Krzysztofa Maurina – gościa Castel Gandolfo. „I większy staje się Bóg”

 

19.00 Zakończenie konferencji