zobacz powiększenie


nr 3-4(67-68)Polska Jana Pawła II


Cena brutto: 15,00 PLN

W czerwcu minęło dwadzieścia pięć lat od pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Nikt wówczas, w roku 1979, nie mówił, że była to pielgrzymka pierwsza, nikt bowiem nie myślał i nie kalkulował, że nastąpią po niej kolejne. Po prostu w ogóle nie myślano w tych kategoriach. Ranga wydarzenia, jakim była obecność Papieża-Polaka pośród jego rodaków, była tak wyjątkowa, że chyba nikt nie umiał myśleć o tamtej pielgrzymce inaczej niż jak o wydarzeniu jedynym i niepowtarzalnym.

A co o przyszłości Polski mógł myśleć sam następca świętego Piotra, który 2 czerwca 1979 roku na placu Zwycięstwa w Warszawie modlił się: "Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!"? Kiedy później wielu komentatorów będzie podnosiło papieskie zasługi w obaleniu komunizmu, on sam powie, że system się załamał wskutek swego własnego wewnętrznego błędu, a w ogłoszonej w roku 1991 encyklice Centesimus annus napisze, że "podstawowy błąd socjalizmu ma charakter antropologiczny", a jego "pierwszym [...] źródłem jest ateizm" (nr 13), i że to właśnie ten błąd stał się zasadniczą przyczyną niepowodzenia socjalizmu.Pliki do pobrania:

» 67_68_Spis.tresci.doc
» 67_68_Edytorial.doc
» 67_68_Contents.doc
» 67_68_Summary.doc


  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887