zobacz powiększenie


nr 1-2(61-62)Prawo niedoskonałe czy niesprawiedliwe?


Cena brutto: 15,00 PLN

Mimo dominacji na świecie kultury śmierci, w niektórych państwach demokratycznych pojawia się możliwość dokonania reformy niesprawiedliwych ustaw zawierających przyzwolenie na zabijanie niewinnych. Zwolennicy legalizacji aborcji najczęściej jednak zdecydowanie blokują każdą propozycję zmiany prawa, w której uznaje się istnienie prawa człowieka do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. W trakcie prac parlamentarnych bardzo często wypracowana zostaje formuła ustawy, która - rozszerzając zakres prawnej ochrony życia człowieka - nadal zawiera dyskryminujące kryterium podziału ludzi: życie najmłodszych nienarodzonych dzieci, życie dzieci obciążonych wadami genetycznymi, niepełnosprawnych czy poczętych w wyniku gwałtu zgodnie z zapisem nowej ustawy nie staje się dobrem chronionym przez prawo. Na etapie prac w komisjach i podczas głosowań nad poszczególnymi częściami nowej ustawy osoby zdecydowanie przeciwne zabijaniu nienarodzonych mogą zająć stanowisko w pełni spójne z sądem swojego sumienia, mogą opowiedzieć się za prawem do życia każdego jednego człowieka. Procedura legislacyjna wymaga jednak poddania pod głosowanie zbiorcze (kolektywne) treści całej nowej ustawy. Ustawa ta zwiększa więc zakres prawnej ochrony życia w państwie, ale nadal zawiera dyskryminujące - właśnie w aspekcie prawa do życia - kryterium podziału ludzi. Czy zatem osoba o prawym sumieniu może udzielić swojego poparcia ustawie tego typu?


Docieramy tutaj do pytania, które Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła katolickiego postawili sami parlamentarzyści przeżywający w opisanej powyżej sytuacji poważny konflikt sumienia. Czy ich głos poparcia dla prawa zawierającego przyzwolenie na zabijanie może być usprawiedliwiony faktem zmniejszenia zakresu osób na mocy ustawy wyjmowanych spod prawa do życia?Pliki do pobrania:

» 61_62_Spis.tresci.PDF
» 61_62_Edytorial.PDF
» 61_62_Contents.doc
» 61_62_Summary.doc


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887