zobacz powiększenie


nr 3-4(63-64)Ethos Pielgrzyma


Cena brutto: 15,00 PLN

W roku 2000, roku Wielkiego Jubileuszu, świat ujrzał Jana Pawła II, który podczas pielgrzymki do Ziemi Świętej ze wzgórz opodal Jordanu spoglądał na historyczną świętą ziemię pielgrzymów. Wkrótce potem - jako pielgrzym - dotarł do Betlejem i do Jerozolimy. W dziejach tej ziemi pielgrzymów są to miasta na zawsze związane z wydarzeniami, które trzeba nam określić jako... pielgrzymkę Boga do człowieka.

Pielgrzymka Boga do człowieka?

Wedle naszego powszechnego przekonania, pielgrzymka to wędrówka do miejsca świętego, miejsca kultu. Dlaczego zatem Bóg, który sam jeden jest Święty i który jedyny godzien jest odbierać chwałę, miałby pielgrzymować do człowieka? Co w każdym razie winniśmy koniecznie wiedzieć o nas samych, aby spróbować samym sobie na powyższe pytania rzetelnie odpowiedzieć?Pliki do pobrania:

» 63_64_Spis.tresci.doc
» 63_64_Edytorial.doc
» 63_64_Contents.doc
» 63_64_Summary.doc


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887