zobacz powiększenie


nr 3-4(63-64)Ethos Pielgrzyma


Cena brutto: 15,00 PLN

W roku 2000, roku Wielkiego Jubileuszu, świat ujrzał Jana Pawła II, który podczas pielgrzymki do Ziemi Świętej ze wzgórz opodal Jordanu spoglądał na historyczną świętą ziemię pielgrzymów. Wkrótce potem - jako pielgrzym - dotarł do Betlejem i do Jerozolimy. W dziejach tej ziemi pielgrzymów są to miasta na zawsze związane z wydarzeniami, które trzeba nam określić jako... pielgrzymkę Boga do człowieka.

Pielgrzymka Boga do człowieka?

Wedle naszego powszechnego przekonania, pielgrzymka to wędrówka do miejsca świętego, miejsca kultu. Dlaczego zatem Bóg, który sam jeden jest Święty i który jedyny godzien jest odbierać chwałę, miałby pielgrzymować do człowieka? Co w każdym razie winniśmy koniecznie wiedzieć o nas samych, aby spróbować samym sobie na powyższe pytania rzetelnie odpowiedzieć?Pliki do pobrania:

» 63_64_Spis.tresci.doc
» 63_64_Edytorial.doc
» 63_64_Contents.doc
» 63_64_Summary.doc


  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887