zobacz powiększenie


nr 1-2(33-34)
[NAKŁAD WYCZERPANY]Wobec postmodernizmu

Symbol:
Producent: Instytut JPII


Pliki do pobrania:

» 33_34_Spis.tresci.PDF
» 33_34_Edytorial.PDF
» 33_34_Contents.PDF
» 33_34_Summary.PDF


  1. ISSN 0860-8024
  2. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 20 pkt.
  3. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  4. Prefix DOI 10.12887