zobacz powiększenie


nr 2-3(30-31)
[nakład wyczerpany] Polacy i Rosjanie - ku pojednaniu

Symbol:
Producent: Instytut JPII


Pliki do pobrania:

» 30_31_Spis.tresci.PDF
» 30_31_Edytorial.PDF
» 30_31_Contents.PDF
» 30_31_Summary.PDF


  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887