zobacz powiększenie


nr 1-2(77-78)Ethos teatru


Cena brutto: 15,00 PLN

Teatr przeżywa renesans - to stwierdzenie zdaje się oczywiste w sytuacji, gdy człowiek w Polsce świadomie legitymuje się podmiotowością prawną i ekonomiczną, gdy rozwój gospodarki nabiera tempa, a społeczeństwo się bogaci. Jak wśród wielości oferowanych produktów nie zagubić tego, co stanowi mnie, co stanowi o mnie jako o osobie - podmiocie wolnym i świadomym? Jaki wybrać teatr albo konkretne przedstawienie, by zyskać, nie stracić? Chciałoby się powiedzieć słowami Antygony i świętego Pawła: dla mnie śmierć to zysk. Dziwne słowa, przedziwnie uderzające we współczesnego człowieka, Polaka. Może więc renesans teatru to jedynie określenie ilości i różnorodności gatunkowej? W obecnym numerze "Ethosu" zajrzymy "za kulisy" teatru i w "lustro" teatru. Zastanowimy się, czym jest teatr, a w nim człowiek, i w jaki sposób teatru doświadczać, badać go, interpretować. I zobaczymy, jaki w owym lustrze ukaże nam się człowiek.Pliki do pobrania:

» 77_78_Spis.tresci.doc
» 77_78_Edytorial.doc
» 77_78_Contents.doc
» 77_78_Summary.doc
» 77_78_Kosinski.doc


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887