zobacz powiększenie


nr 1(81)Białoruś i Ukraina - bliższa Europa


Cena brutto: 10,00 PLN

Pontyfikat Papieża-Słowianina stał się katalizatorem dziejowego przyśpieszenia, polegającego na odzyskiwaniu przez narody słowiańskie wraz z pozostałymi narodami Europy Środkowo-Wschodniej narodowej, religijnej, kulturowej, społecznej, politycznej i ekonomicznej podmiotowości. Przemiany, jakie dokonały się w "innej Europie", a dla nas "rodzinnej", aczkolwiek "młodszej" Europie, począwszy od wydarzenia "Solidarności", poprzez "pierestrojkę", "Jesień Ludów 1989 roku" aż po pomarańczową rewolucję na Ukrainie w roku 2004, przynależą do wyjątkowej epoki w dziejach tej części świata - epoki pontyfikatu Jana Pawła II. Pochodzący z naznaczonego w ciągu ponad półwiecza totalitaryzmami obszaru Europy Papież konsekwentnie dopełniał doktrynę praw człowieka głoszeniem praw narodów. To dzięki niemu języki słowiańskie i sprawy narodów słowiańskich stawały się coraz bardziej obecne we współczesnej debacie o granicach Europy i jej tożsamości.

Dwadzieścia lat temu, w roku 1988, ukazał się pierwszy numer "Ethosu"; był on zatytułowany "Sąsiedzi". "Ethos" od początku swego istnienia nawiązywał do tradycji polskości jagiellońskiej, otwartej na spotkanie narodów, wyznań, religii, języków i kultur. Wydawany w Lublinie kwartalnik podejmował w nowych realiach wyzwanie tradycji Unii Lubelskiej. Do niej nawiązywał Jan Paweł II w swoim przemówieniu do przedstawicieli świata nauki, wygłoszonym podczas spotkania w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 9 czerwca 1987 roku: "To miasto posiada swą historyczną wymowę. Jest to nie tylko wymowa unii lubelskiej, ale wszystkiego, co stanowi dziejowy, kulturowy, etyczny i religijny kontekst tej unii. Cały wielki dziejowy proces spotkania pomiędzy Zachodem a Wschodem. Wzajemnego przyciągania się i odpychania. Odpychania - ale i przyciągania". "Ethos" wyrósł z tego papieskiego spojrzenia na wspólnotę narodów, spadkobierców dawnej Rzeczypospolitej, którą stworzyła Unia Lubelska. Nic więc dziwnego, że po dwudziestu latach - w jakże odmienionym intelektualnym, religijnym i politycznym klimacie - wracamy do podobnej tematyki, poświęcając obecny numer Białorusi i Ukrainie - krajom stanowiącym dla nas bliższą Europę.Pliki do pobrania:

» 81_Spis.tresci.pdf
» 81_Edytorial.doc
» 81_Contents.pdf
» 81_Summary.pdf
» 81_Myslac.Ojczyzna.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887