zobacz powiększenie


nr 4(84)

"I będą oboje jednym ciałem"


Cena brutto: 10,00 PLN

"Człowiek musi mieszkać na ziemi, i dla zamieszkania tutaj potrzebuje nie tylko budynku zbudowanego na funda­mencie materialnym; potrzebuje dzisiaj fundamentu duchowego"[1].
            Słowa powyższe pochodzą z homilii, która otwiera niniejszy numer "Ethosu". Nie było łatwo wybrać tekst papieski do tego numeru; nie dlatego, że stosownych tekstów brakuje. Przeciwnie, trudność wynikała z ich obfitości: wiadomo przecież, jak wielką spuściznę nauczania na temat miłości oblubieńczej, czyli małżeńskiej, pozostawił po sobie Jan Paweł II. Ostatecznie wybraliśmy tekst krótkiej, prostej homilii z pierwszych lat pontyfikatu, wygłoszonej podczas ceremonii zawarcia małżeństwa przez dwoje młodych mieszkańców Rzymu. Karol Wojtyła od początku swej drogi kapłańskiej towarzyszył parom narzeczeńskim, często błogosławił ich związki małżeńskie, zostawał ich spowiednikiem i duchowym przewodnikiem. Był to charakterystyczny rys jego kapłaństwa, o którym sam po latach powiedział: "Jako młody kapłan nauczyłem się miłować ludzką miłość"[2].
            […]    
            Zaproszeni przez nas autorzy odsłaniają najpierw różne aspekty odniesienia cielesności człowieka do jego duchowości oraz do faktu bycia osobą (ks. Marek Chmielewski, ks. Jerzy Bajda, Kazimierz Krajewski). Kolejne teksty prowadzą w stronę małżeństwa jako tej wspólnoty, w której szczególnie ujawnia się godność ludzkiego ciała (Michael Waldstein) i która z istoty swojej - zrodzona z aktu bezinteresownego całkowitego darowania samego siebie drugiej osobie - jest wspólnotą nierozerwalną (ks. Antoni Paciorek - autor odwołuje się do nauczania samego Jezusa, dodajmy wszak, że wystarczy być wiernym samemu doświadczeniu miłości-daru, aby odkryć istotową nierozerwalność małżeństwa, a nauczanie Jezusa potwierdza tu nasze ludzkie doświadczenie).
            Zagadnienia płodności miłości małżeńskiej dotyczą: artykuł ks. Gilfredo Marengo oraz nawiązujące do encykliki Pawła VI Humanae vitae teksty autorstwa ks. Andrzeja Szostka i bp. Andreasa Launa. Wiadomo, iż katechezy Jana Pawła II Mężczyzną i niewiasta stworzył ich powstały jako antropologiczny - filozoficzno-teologiczny - komentarz do nauczania zawartego w tej właśnie encyklice. Jan Paweł II swoimi katechezami o miłości oblubieńczej zainicjował potężny nurt refleksji z zakresu antropologii teologicznej określany mianem "teologii ciała". Reprezentatywny dla tego nurtu jest artykuł Adriana J. Reimersa, szerszą zaś panoramę teologii ciała szczególnie żywotnej w Stanach Zjednoczonych ukazuje Andrzej Fister-Stoga. W kontekście rozważań o ludzkiej cielesności nie mogło też zabraknąć refleksji przedstawiciela medycyny (zob. artykuł Andrzeja Szczeklika).
            […]
"Żenić się i wychodzić za mąż jest podstawowym powołaniem człowieka" (List do rodzin, nr 19). Powszechność - a więc i poniekąd powszedniość - tego powołania nie jest jednak przeszkodą, aby przez każdą parę narzeczonych i każdą parę małżonków było ono przeżywane jako niepowtarzalne, jedyne w swoim rodzaju. W małżeństwie bowiem "rozgrywają się" niepowtarzalne dzieje życia każdego z nich oraz tych, którzy zrodzili się - i są - z ich miłości. Mamy nadzieję, że refleksja podjęta przez filozofów, teologów i przedstawicieli innych nauk na łamach tego numeru "Ethosu" pomoże Czytelnikowi zbliżyć się do odsłonięcia tej prawdy.
 


[1] J a n  P a w e ł  II, Ślub dwojga młodych Rzymian (Słowa zachęty i życzeń skierowane do nowożeńców Vittorii Janni i Maria Maltesego, Watykan, 25 II 1979), w: tenże, Nauczanie papieskie, red. E. Weron SAC, A. Jaroch SAC, t. 2 (1979), cz. 1, Pallottinum, Poznań 1990, s. 187.
[2] J a n  P a w e ł  II, Przekroczyć próg nadziei, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1995, s. 107.


Pliki do pobrania:

» 84.Spis.tresci.pdf
» 84.Od.redakcji.pdf
» 84.Summary.pdf
» 84.Contents.pdf
» 84.Jan.Pawel.II.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887