zobacz powiększenie


nr 2-3 (90-91) 

O WINIE I KARZE


Cena brutto: 20,00 PLNPliki do pobrania:

» 90.91_Spis_tresci.pdf
» 90.91_Od_redakcji.pdf
» 90.91_Contents.pdf
» 90.91_Abstracts.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 20 pkt.
  3. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  4. Prefix DOI 10.12887