zobacz powiększenie


nr 3(95), zawiera CD+DVD 

FILOZOF OSOBY. TADEUSZ STYCZEŃ SDS (1931-2010)


Cena brutto: 25,00 PLN

Zob. dokumentację dźwiękową pogrzebu ś.p. ks. prof. Tadeusza Stycznia

Pliki do pobrania:

» ETH.95_Spis.tresci.pdf
» Od.Redakcji.pdf
» Contents_95.pdf
» Abstracts_95.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887