zobacz powiększenie


nr 3(95), zawiera CD+DVD 

FILOZOF OSOBY. TADEUSZ STYCZEŃ SDS (1931-2010)


Cena brutto: 25,00 PLN

Zob. dokumentację dźwiękową pogrzebu ś.p. ks. prof. Tadeusza Stycznia

Pliki do pobrania:

» ETH.95_Spis.tresci.pdf
» Od.Redakcji.pdf
» Contents_95.pdf
» Abstracts_95.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887