zobacz powiększenie


NASI BRACIA MNIEJSI nr. 2 (102)


Cena brutto: 20,00 PLN

ETHOS Rok 26
2013 nr 2(102)

NASI „BRACIA MNIEJSI”

WOBEC STWORZENIA

WYZWANIE DLA FILOZOFÓW

ŹRÓDŁA POWINNOŚCI

POZNANIE I SZACUNEK

OBECNOŚĆ W KULTURZE

MYŚLĄC OJCZYZNA...

 • Bohdan KRÓLIKOWSKI – Ułańska służba. „Grzmot” i inni

OMÓWIENIA I RECENZJE

 • Patrycja MIKULSKA – Marzenie, nie dowód... (rec. R. Acampora, Corporal Compassion, University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania, 2006)
 • Dorota CHABRAJSKA – Czy jesteśmy obcy w przyrodzie? (rec. Strangers to Nature: Animal Lives and Human Ethics, red. G.R. Smulewicz-Zucker, Lexington Books, Lanham, Maryland, 2012)
 • Grzegorz JÓZEFCZUK – Minimalistycznie o samotności (B. Schulz, Lustro, scenariusz, reżyseria, scenografia: L. Mądzik)
 • Propozycje „Ethosu” (M. Trojan, Na tropie zwierzęcego umysłu, Wydawnictwo Naukowe Scholar; J. Marks, Ethics without Morals: In Defense of Amorality, Routledge; R. Scruton, Green Philosophy: How to Think Seriously about the Planet, Atlantic Books; ks. T. Kuczyński, Od poznania świata do poznania Boga, Petrus)

SPRAWOZDANIA

 • Mateusz KULCZYCKI – „Dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy” (LV Tydzień Filozoficzny „Nauka i wiara – nowe ujęcie dawnego problemu”, KUL, Lublin, 11-14 III 2013)
 • Filip CIEPŁY – Granice ekspresji twórczej (Konferencja „Sztuka czy bluźnierstwo? Wolność w sztuce a obraza uczuć religijnych”, KUL, Lublin, 12 IV 2013)

PRZEZ PRYZMAT ETHOSU

 • Ks. Alfred M. WIERZBICKI – Spór o ubój rytualny – kolizja racji absolutnych

Noty o autorach

Abstracts

Contents 1. ISSN 0860-8024
 2. e-ISSN 2720-5355
 3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
 4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
 5. Prefix DOI 10.12887