zobacz powiększenie


nr 3(103)O PRZYJAŹNI


Cena brutto: 20,00 PLN

O PRZYJAŹNI

 • Od Redakcji – Klucze do rozumienia przyjaźni (A.M.W.)
 • JAN PAWEŁ II – Zranieni świadkowie człowieczeństwa (Przesłanie do uczestników zorganizowanego przez Kongregację Nauki Wiary międzynarodowego sympozjum na temat „Godność i prawa osoby z upośledzeniem umysłowym”, Watykan, 7-9 I 2004)

TRADYCJE

KONTEKSTY

TERAŹNIEJSZOŚĆ

ŚWIADEK I PRZYJACIEL
KARDYNAŁ STANISŁAW NAGY SCJ (1921-2013)

POLEMIKI

MYŚLĄC OJCZYZNA...

OMÓWIENIA I RECENZJE

 • Justyna A. KOWALIK – O przyjaźni w dwudziestu czterech odsłonach (rec. Przyjaźń w kulturze staropolskiej, red. A. Czechowicz, M. Trębska, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, w druku)
 • Krzysztof DYBCIAK – Uniwersytecki model czy utopia? (rec. S. Sawicki, O uniwersytecie katolickim, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2012)
 • Sławomir DRELICH – Studium archeologii gnuśności (rec. M.T. Zdrenka, O gnuśności. Studium lenistwa i jego kontekstów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012)
 • Dorota WALCZAK – Przetrwać z tygrysem na oceanie (rec. Życie Pi, Tajwan–USA–Wielka Brytania, 2012, reż. A. Lee)
 • Propozycje „Ethosu” (kard. A. Scola, Non dimentichiamoci di Dio. Libertà di fedi, di culture e politica, Rizzoli; D. Narewska, Karola Wojtyły wizja dziennikarstwa (1949-1978), Wydawnictwo Iota Unum; Teologia filozoficzna. Wokół książki Stanisława Judyckiego „Bóg i inne osoby”, red. J. Pyda OP, W drodze;
 • B. Toporska, Siostry, Kontra; B. Toporska, Athene noctua, Kontra)

SPRAWOZDANIA

 • Łukasz JANICKI – Bez ograniczeń. „Wspólne drogi” po raz drugi (II Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa „Opór – Protest –Wykroczenie”, Lublin, 16-17 V 2013)
 • Wiesław SZUTA – „Etyka klasyczna w XXI wieku” (Konferencja naukowa z okazji 95. urodzin ks. prof. Tadeusza Ślipki SJ, Akademia Ignatianum, Kraków, 21 V 2013)

PRZEZ PRYZMAT „ETHOSU”

 • Dorota CHABRAJSKA – Fenomen „pancernych”

BIBLIOGRAFIA

 • Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek o przyjaźni (oprac. Maria FILIPIAK)

Noty o autorach
Abstracts
Contents 1. ISSN 0860-8024
 2. e-ISSN 2720-5355
 3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
 4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
 5. Prefix DOI 10.12887