zobacz powiększenie


DOI 10.12887/26-2013-4-104-03ANDRZEJ ŁUKASIK - Przestrzeń w fizyce. Podstawowe koncepcje


Cena brutto: 7,00 PLN

Celem artykułu jest przedstawienie głównych koncepcji przestrze-ni, jakie wypracowano od starożytnej filozofii przyrody po fizykę współczesną. Omówione zostały: koncepcja przestrzeni jako próż-ni, koncepcje negujące istnienie pustej przestrzeni, spór między absolutystyczną a relacjonistyczną koncepcją przestrzeni, prze-strzeń jako aprioryczna forma zmysłowości oraz czasoprzestrzeń szczególnej i ogólnej teorii względności. Przeanalizowane zostało zagadnienie relacji między geometrią a własnościami fizycznej przestrzeni.

Słowa kluczowe: przestrzeń, próżnia, czasoprzestrzeń, geometria

Kontakt:
Zakład Ontologii i Teorii Poznania, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin
E-mail: lukasik@bacon.umcs.lublin.pl
http://bacon.umcs.lublin.pl/~lukasikPliki do pobrania:

» Przestrzen.w.fizyce.streszczenie.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887