zobacz powiększenie


DOI 10.12887/26-2013-4-104-08Błażej MATUSIAK OP – Muzyczna świątynia


Cena brutto: 7,00 PLN

Muzykę kościelnego wnętrza da się rozumieć najpierw w kategoriach boecjańskich, jako ukryte w architekturze proporcje. Muzyką Kościoła par excellence są Psalmy, wyśpiewywane w monotonnej recytacji, opracowywane na sposób retoryczny, dramatyczny i malarski. Psalmy niekiedy wędrują w zaskakujący sposób między językami i tradycjami religijnymi. Sensem muzyki kościelnej jest głoszenie misterium paschalnego. Mówiąc obrazowo, muzyka ta jest zbudowaną z dźwięków świątynią postawioną na planie krzyża.

Słowa kluczowe: teologia muzyki, teologia liturgii, chorał gregoriański, Boecjusz, Claudio Monteverdi, Jan Sebastian Bach, Wojciech Bobowski

Kontakt:
Instytut Jana Pawła II, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
E-mail: blazmat@dominikanie.plPliki do pobrania:

» Muzyczna.swiatynia...steszczenie.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887