zobacz powiększenie


DOI 10.12887/26-2013-4-104-09Dobrosław KOT – Miejsca Abrahama


Cena brutto: 7,00 PLN

Artykuł jest próbą filozoficznej analizy niektórych starotestamentalnych metafor związanych z miejscem i przestrzenią. Punktem wyjścia są opowieści o Abrahamie. Głównym pytaniem szkicu jest: Czym jest miejsce spotkania Abrahama z Bogiem? Czy chodzi o jakieś miejsce w przestrzeni fizycznej, czy też – w znaczeniu metaforycznym – o wnętrze Abrahama? Gdzie Abraham spotyka Boga? Analiza fragmentów biblijnych pozwala na zobaczenie złożoności metafory: sens czysto dosłowny terminów powiązanych z przestrzennością („miejsce” „zbliżenie” „oddalenie”) współgra z ich sensem metaforycznym. Spotkania Abrahama z ludźmi dokonują się jednocześnie w jakimś konkrecie przestrzeni fizycznej, jak też w swoistej przestrzeni zmetaforyzowanej. Między miejscami – Tu i Tam – w wędrówce Abrahama pojawia się droga, szczególne „miejsce między miejscami” – Pomiędzy – gdzie wydarza się spotkanie.

W artykule przywołane zostały refleksje Auerbacha, Heideggera i Lévinasa na temat miejsca, przestrzeni i biblijnego sposobu obrazowania. Wszystko to pozwala dotknąć niemal nieuchwytnego dla potocznego języka „miejsca spotkania” – przestrzeni, gdzie wydarza się dialog.

Słowa kluczowe: przestrzeń, miejsce, droga, spotkanie, dialog, Biblia, Tu, Tam, Pomiędzy  

Kontakt:
Katedra Filozofii, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny,
ul. Rakowicka 16, 31-510 Kraków
E-mail: dobrokot@interia.pl
Telefon: +48 12 2937572
http://nowa.uek.krakow.pl/pl/uczelnia/wydzialy/wydzial-ekonomii-i-stosunkow-miedzynarodowych/wydzial/katedry/katedra-filozofii/pracownicy/dr-dobroslaw-kot.htmlPliki do pobrania:

» Miejsca.Abrahama...steszczenie.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887