zobacz powiększenie


DOI 10.12887/26-2013-4-104-15Krzysztof LOSKA - Wielokulturowa przestrzeń miejska w „kinie blokowisk” (cinéma de banlieue)


Cena brutto: 7,00 PLN

Od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku trwa debata na temat korzyści i strat płynących z polityki wielokulturowości. Wzrostowi mobilności i ruchom migracyjnym we współczesnej Europie towarzyszy kryzys państw narodowych, czy może raczej – jak sugeruje Patrick Savidan – stopniowe przekształcanie dawnego projektu politycznego, który wspierał proces integracji społecznej. Tożsamości różnych grup etnicznych i narodowych kształtują się w dialogu lub konfrontacji – przedstawiciele mniejszości domagają się uznania (w rozumieniu Charlesa Taylora) nie tylko w płaszczyźnie osobistej, ale i w sferze publicznej. Odbiciem prowadzonych dyskusji na temat wielokulturowości jest współczesne kino francuskie, zwłaszcza filmy realizowane przez przedstawicieli mniejszości etnicznych: obrazy, w których podejmowane są kluczowe problemy związane z integracją, rasizmem i dziedzictwem kolonialnej przeszłości. Sztuka filmowa stała się odzwierciedleniem sytuacji politycznej, pogłębiających się nierówności społecznych i alienacji młodego pokolenia. Marginalizacja i poczucie bezsilności jako formy opresji zostały w filmach Mathieu Kassovitza, Jean-François Richeta, Thomasa Gilou i Malika Chibane’a przedstawione za pomocą metafor przestrzennych, służących jednocześnie ukazaniu problemów związanych z wykluczeniem.

Słowa kluczowe: film francuski, wielokulturowość, mniejszości etniczne i narodowe

Kontakt:
Instytut Sztuk Audiowizualnych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński,
ul. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
E-mail: krzysztof.loska@uj.edu.pl
http://www.film.uj.edu.pl/dr-hab.-krzysztof-loska-prof.-ujPliki do pobrania:

» Wielokulturowa.przestrzen.miejska.....steszczenie.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887