zobacz powiększenie


DOI 10.12887/26-2013-4-104-17Bartosz FILIP – Budowanie świętej przestrzeni. O kilku kadrach filmowych z Powstania Warszawskiego


Cena brutto: 7,00 PLN

Autor przybliża dokumentalne materiały filmowe zarejestrowanie przez Biuro Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej podczas Powstania Warszawskiego. Punktem wyjścia dyskursu jest rejestracja filmowa walk o kościół św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu – jedna z najbardziej spektakularnych i nielicznych zwycięskich akcji powstańców. Materiały te, silne nacechowane symbolicznie, oglądane z perspektywy kilkudziesięciu lat, stoją w radykalnej opozycji wobec konstruowanego po wojnie w okresie PRL-u w polskich filmach fabularnych obrazu religijności  powstańców warszawskich(czy też jej braku). Autor przybliża stosunek powstańców do religii katolickiej, zrekonstruowany między innymi dzięki ukazującej się podczas insurekcji prasy, by następnie przejść do analizy estetycznej i symbolicznej wspomnianych materiałów filmowych.

Słowa kluczowe: Armia Krajowa, Powstanie Warszawskie, kroniki filmowe Powstania Warszawskiego, sacrum, religijność powstańców warszawskich

Kontakt:
Instytut Jana Pawła II, Wydział Filozofii, Katolicki Unwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
E-mail: ethos@kul.lublin.pl
Telefon: +48 81 4453218Pliki do pobrania:

» Budowanie.swietej.przestrzeni...streszczenie.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887