zobacz powiększenie


DOI 10.12887/26-2013-4-104-12Joanna HAŃDEREK – Laboratoria przestrzeni kultury. Esej wielokulturowości miasta


Cena brutto: 7,00 PLN

Niniejszy artykuł jest próbą przeanalizowania przestrzeni kultury, jaką jest współczesne miasto, ze szczególnym uwzględnieniem problemów współczesności związanych z nasilającą się wielokulturowością i multikulturalizmem. Koncentrując się na miastach-metaforach, jakimi są zwłaszcza Amsterdam czy Nowy Jork, staram się przede wszystkim pokazać, że wiele zjawisk, które są współcześnie źródłami problemów w szczególny sposób odczuwalnych w przestrzeni miejskiej, ma wielowiekowy rodowód, a miasto jako takie pozostaje przestrzenią nieustannych interakcji społecznych i przemian kulturowych. Intensyfikacja problemów społecznych we współczesnych miastach prowadzi często do poczucia chaosu kulturowego bądź też do twierdzeń o pojawieniu się nowych formacji kulturowych. Miasto jako laboratorium kultury, tak w sensie metaforycznym, jak i dosłownym, stanowi bardzo dobrą przestrzeń analiz zachodzących zmian oraz prób radzenia sobie z nimi, jakie podejmują zarówno starzy jak i nowi jego mieszkańcy.

Słowa kuczowe: przestrzeń miejska, multikulturalizm, wielokulturowość, imigracja, tożsamość kulturowa, Amsterdam, Nowy Jork, Theo van Gogh

Kontakt:
Zakład Filozofii Kultury, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii, Uniwersytet Jagielloński,
ul. Grodzka 52, p. 44, 31-044 Kraków
E-mail: handerek.joanna@gmail.com
Telefon: + 48 12 6631744
http://www.iphils.uj.edu.pl/?l=2&p=4&r=43&s=28Pliki do pobrania:

» Laboratoria.przestrzeni.kultury...streszczenie.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887