zobacz powiększenie


Furio PESCI – Płynąć pod prąd. Przyjaźń i wychowanie


Cena brutto: 7,00 PLN

W tym obszernym eseju autor omawia kontrast między panującą obecnie mentalnością i związanymi z nią celami wychowania, jak samospełnienie czy sukces, a tradycyjnymi ideałami osobowej dojrzałości, cnoty i przyjaźni. Podkreśla w szczególności, że wychowanie nakierowane na sukces utrudnia lub wręcz uniemożliwia nawiązanie prawdziwej przyjaźni, która wymaga przezwyciężenia egocentryzmu. Autor wskazuje również, że elementem dojrzałości osobowej, która powinna być celem do osiągnięcia proponowanym młodzieży, jest zdolność uczynienia daru z siebie połączona z akceptacją siebie takim, jakim się jest. W swoich analizach autor wykorzystuje Jana Pawła II koncepcję miłości jako daru z siebie, antyutylitarystyczne idee Alaina Caillego, René Girarda teorię przemocy mimetycznej, psychologię pozytywną Christophera Petersona i Martina Seligmana, a także Alasdaira MacIntyre’a ujęcie cnoty. Odwołuje się także do myśli takich autorów, jak Ludwig Binswanger, Victor Frankl, Marcel Mauss, Ulrich Beck i Zygmunt Baumann.

Słowa kluczowe: przyjaźń, dojrzałość, cnota, samospełnienie, dar z siebie, antyutylitaryzm, psychologia pozytywna

Kontakt:
Sapienza-Università di Roma, Facoltà di Filosofia,
Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione,
Via Carlo Fea 2, 00161 Rzym, Włochy
E-mail: furio.pesci@uniroma1.it
http://dip38.psi.uniroma1.it/dipartimento/persone/pesci-furioPliki do pobrania:

» Pesci.fragment.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887