zobacz powiększenie


Marcin T. ZDRENKA – Trzy przyległości przyjaźni: przytomność – przygodność – przypowieść


Cena brutto: 7,00 PLN

W artykule podjęto przede wszystkim temat przyjaźni, posługując się szczególną formą narracji: tekst ten jest opowieścią unikającą kategorycznych i ostatecznych rozstrzygnięć pojęciowych. Podejście takie wypływa z „szaleństwa nadmiaru”, stanowiącego najpoważniejszą przeszkodę w badaniu zagadnienia przyjaźni: tak wiele o nim napisano, że każda próba zmierzenia się z tym tematem wydaje się naiwna. Nadmiar ów dotyczy zarówno refleksji filozoficznej, jak i trywializacji przyjaźni w kulturze popularnej. Na określenie tego zjawiska wprowadzono termin „koelia”, neologizm, który nawiązuje do nazwiska Paula Coehla i oznacza sformułowaną uproszczonym i chwytliwym językiem wypowiedź wyrażającą skrajnie trywialne prawdy przy jednoczesnym wywoływaniu złudzenia głębi, zwłaszcza głębi filozoficznej. W próbie ujęcia przyjaźni wykorzystano również terminy: „przytomność”, „przygodność” i „przypowieść”. Wszystkie one – podobnie jak słowo przyjaźń – cechuje obecność przedrostkowo usytuowanego przyimka „przy”. „Przytomność” oznacza świadome – często jednostronne – nakierowanie uwagi na drugiego i wskazuje na swoistość relacji przyjaźni na etapie jej konstytuowania się. „Przygodność” odnosi się do nieciągłości przyjaźni, jej niepewności i niejednoznaczności. Wreszcie „przypowieść” odsłania rys narracyjny przyjaźni, to, że jest ona współkonstytuowana przez język i wyrażana w języku. Fakt ten – podobnie jak to, że istota ludzka jest przez wszystkim istotą mówiącą (łac. homo loquens) – stanowi również uzasadnienie dla specyficznej formy artykułu.

Słowa kluczowe: przyjaźń, przytomność, przygodność, przypowieść, koelia, etyka narracyjna

Kontakt:
Zakład Aksjologii i Etyki Społecznej, Instytut Filozofii,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika,
ul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
E-mail: Marcin.Zdrenka@umk.pl
Telefon: +48 56 611 36 60
http://www.filozofia.umk.pl/index.php?lang=_pl&m=page&pg_id=18Pliki do pobrania:

» Zdrenka.fragment.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887