zobacz powiększenie


DOI 10.12887/27-2014-1-105-05Ks. Tadeusz DOLA – Wiara w świętych obcowanie


Cena brutto: 7,00 PLN

Artykuł jest teologicznym komentarzem do zawartej w Składzie Apostolskim prawdy wiary o świętych obcowaniu. W pierwszej części autor zajmuje się najpierw wyjaśnieniem wyrazu „obcowanie”. Następnie pokazuje proces włączania formuły „świętych obcowanie” do Credo. W procesie tym istotną rolę odegrał sposób jej rozumienia przez pisarzy chrześcijańskich pierwszych wieków. W kolejnych wiekach aż po współczesność wiara w świętych obcowanie rozwijała się w ścisłym związku z ewolucją myśli eklezjologicznej. Traciła na znaczeniu w czasach, kiedy Kościół pojmowany był przede wszystkim instytucjonalnie i prawniczo. Teologia dwudziestego wieku i Sobór Watykański II przyniosły odnowienie nauki o Kościele i jej teologiczne pogłębienie. Wywarło to pozytywny wpływ na interpretację wiary w świętych obcowanie. Artykuł wiary komentowany w kontekście eklezjologii komunijnej wyjaśniany jest jako wspólnota Kościoła pielgrzymującego z Kościołem niebiańskim oraz Kościołem doznającym oczyszczenia. Jest to wspólnota stanowiąca ciało Chrystusa zjednoczone w Chrystusie jako Głowie. Członkowie tej wspólnoty doświadczają jedności, kiedy łączą się modlitewnie z Chrystusem i między sobą, udzielając sobie wzajemnie zbawczego wsparcia.

Słowa kluczowe: świętych obcowanie, Credo, eklezjologia, zbawienie, modlitwa

Kontakt:
Katedra Teologii Fundamentalnej i Religiologii, Wydział Teologiczny,
Uniwersytet Opolski,
ul. Drzymały 1a,
45-342 Opole
E-mail: Tadeusz.Dola@uni.opole.pl
Tel.: +48 77 4423767
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_DolaPliki do pobrania:

» 105_Dola_content.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887