zobacz powiększenie


DOI 10.12887/27-2014-1-105-08Giovanni SALMERI – Co filozofia wie o świętości? (tłum. P. Mikulska)


Cena brutto: 7,00 PLN

Autor analizuje pojęcie świętości jako doskonałej zgodności woli z prawem moralnym, wprowadzone przez Immanuela Kanta w Krytyce praktycznego rozumu, oraz modyfikacje tego ujęcia w Metafizyce moralności. Porównując Kantowskie filozoficzne pojęcie świętości z jego pojęciem chrześcijańskim, autor sięga do mało znanej książki Jaroslava Pelikana Fools for Christ [„Szaleńcy dla Chrystusa”] oraz do dwunastowiecznego tekstu Tractatus de IV gradibus violentae caritatis [„Traktat o czterech stopniach miłości gwałtownej”] i analizuje zawarte w nich rozważania o szaleństwie płynącym z niemożliwości zredukowania Boga do systemu racjonalnych norm ani jego dobroci do sprawiedliwości. W zakończeniu autor wskazuje, że „świętość” i „dobroć” są nazwami nadanymi nieskończonej, całkowicie bezinteresownej i nieuzasadnionej relacji Boga do świata wyrażonej w akcie stworzenia, a świętość i dobroć dostępne ludzkiemu doświadczeniu są skończonymi przejawami tej transcendentnej relacji.

Słowa kluczowe: świętość, szaleństwo, nieredukowalność Boga, dobroć, sprawiedliwość, Immanuel Kant, Jaroslav Pelikan, Ryszard ze św. Wiktora.

Kontakt:
Dipartimento di Ricerche Filosofiche,
Università di Roma Tor Vergata,
Via Columbia 1,
00133 Roma, Włochy
E-mail: salmeri@lettere.uniroma2.it
Tel.: + 39 06 72595068
http://mondodomani.org/pers/salmeriPliki do pobrania:

» 105_Salmeri_content.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887