zobacz powiększenie


DOI 10.12887/27-2014-1-105-10Ks. Dariusz KLEJNOWSKI-RÓŻYCKI – „Święty” w kulturze chińskiej


Cena brutto: 7,00 PLN

Cywilizacja chińska rozwijała się w dużym oddaleniu od cywilizacji europejskiej. Stworzyła odmienną wizję świata i człowieka, odmienną kosmologię i antropologię. Jednocześnie inaczej określiła ideał człowieczeństwa. Na kształtowanie się tego ideału miały wpływ rodzime religie i filozofie Chin: taoizm i konfucjanizm oraz przybyły z Indii buddyzm. W taoizmie i konfucjanizmie ideał człowieczeństwa oznaczany jest znakiem 聖 (shèng), który może być tłumaczony zarazem jako „święty” i jako „mądry”. Znak ten ukazuje kogoś, kto nasłuchuje uchem niebios, a jego usta przekazują informację – kogoś, kto staje się pośrednikiem między niebem a ziemią i kimś, kto błogosławi. Święty-mędrzec w taoizmie staje się centrum relacji kosmicznych, żyjącym w harmonii z naturą. Konfucjanizm postrzega ideał człowieczeństwa w dobrych relacjach społecznych podtrzymywanych przez ćwiczenie ceremonii, a na określenie tego ideału używa kilku określeń: 聖 (shèng), 君子 (jūnzǐ), 大人 (dàrén), 文人 (wénrén). Buddyzm proponuje wyzwolenie się człowieka z cierpienia poprzez przekroczenie iluzorycznego „ja” i posługuje się innymi określeniami wyznaczającymi ideał człowieczeństwa: 菩薩 (púsà) oraz 佛 (fó). W chińskim kontekście buddyzm stworzył rodzime szkoły, a do najważniejszych należy zaliczyć 禪 (chán) i 淨土宗 (jìngtǔ zōng). Chrześcijaństwo przyjęło na określenie świętych taoistyczny i konfucjański znak 聖 (shèng), a pozostałe określenia pozostają w fazie badań podejmowanych przez teologów.

Kontakt: Katedra Teologii Dogmatycznej, Wydział Teologiczny,
Uniwersytet Opolski,
ul. Drzymały 1a,
45-342 Opole
E-mail: Dariusz.Klejnowski-Rozycki@uni.opole.pl
Tel.: +48 77 4423767
http://zaproswykladowce.uni.opole.pl/show.php?id=52&lang=plPliki do pobrania:

» 105_Klejnocki_content.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887