zobacz powiększenie


DOI 10.12887/27-2014-1-105-11Łukasz KOSIŃSKI – Działalność świętego Kolumby Starszego wśród Piktów. Wokół konwencji


Cena brutto: 7,00 PLN

Święty Kolumba Starszy uważany jest za jednego z największych świętych w historii Irlandii. Założył on klasztor na wyspie Iona i mógł dzięki temu prowadzić chrystianizację wśród Piktów. Nie była to pierwsza chrześcijańska misja wśród tego ludu, lecz pierwsza która okazała się sukcesem. Nawrócenie Piktów było istotne dla rozwoju państwa szkockiego. Święty Kolumba najprawdopodobniej wspierany był przez Conalla mac Comgalla, władcę Dalriady. Zjednał on sobie również króla Piktów Bruda Mac Maelchona. W Vita Sancti Columbae pióra Adamnana, najstarszym żywocie świętego Kolumby, zawarte zostały opisy wielu cudów, których święty miał dokonać wśród Piktów. Była to część konwencji, przyjętej w hagiografii, która tworzyła iroszkocki wzorzec świętości.

Kontakt:
Zakład Historii Powszechnej Średniowiecznej, p. 319,
Instytut Historii, Wydział Humanistyczny,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a,
20-031 Lublin
E-mail: kossa092@wp.plPliki do pobrania:

» 105_Kosinski_content.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887