zobacz powiększenie


DOI 10.12887/27-2014-1-105-16Maria ZBORALSKA – „Jeśli chcesz znaleźć źródło…”. Antropologia Tryptyku rzymskiego Jana Pawła II


Cena brutto: 7,00 PLN

Celem artykułu jest przedstawienie antropologii poematu Tryptyk rzymski Jana Pawła II w świetle jego wcześniejszych tekstów filozoficznych i teologicznych. Pierwsza część poematu (Strumień) odwołuje się do takich pojęć, jak godność ludzka, zdumienie, wolność i rozum. Druga część (Medytacje nad Księgą Rodzaju na progu Kaplicy Sykstyńskiej) wprowadza natomiast inne pojęcia filozoficzne i teologiczne, jak: imago Dei, powołanie do życia we wspólnocie osób oraz życie wieczne. Ostatnia część Tryptyku rzymskiego przywołuje postać Abrahama i dotyczy wiary, nadziei i miłości, które prowadzą o Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Słowa kluczowe: Jan Paweł II, Karol Wojtyła, Tryptyk rzymski, antropologia

Kontakt:
Instytut Jana Pawła II, Wydział Filozofii,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
E-mail: zboralska.maria@gmail.com
Tel.: +48 81 4453217Pliki do pobrania:

» 105_Zboralska_content.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887