zobacz powiększenie


DOI 10.12887/27-2014-1-105-16Maria ZBORALSKA – „Jeśli chcesz znaleźć źródło…”. Antropologia Tryptyku rzymskiego Jana Pawła II


Cena brutto: 7,00 PLN

Celem artykułu jest przedstawienie antropologii poematu Tryptyk rzymski Jana Pawła II w świetle jego wcześniejszych tekstów filozoficznych i teologicznych. Pierwsza część poematu (Strumień) odwołuje się do takich pojęć, jak godność ludzka, zdumienie, wolność i rozum. Druga część (Medytacje nad Księgą Rodzaju na progu Kaplicy Sykstyńskiej) wprowadza natomiast inne pojęcia filozoficzne i teologiczne, jak: imago Dei, powołanie do życia we wspólnocie osób oraz życie wieczne. Ostatnia część Tryptyku rzymskiego przywołuje postać Abrahama i dotyczy wiary, nadziei i miłości, które prowadzą o Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Słowa kluczowe: Jan Paweł II, Karol Wojtyła, Tryptyk rzymski, antropologia

Kontakt:
Instytut Jana Pawła II, Wydział Filozofii,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
E-mail: zboralska.maria@gmail.com
Tel.: +48 81 4453217Pliki do pobrania:

» 105_Zboralska_content.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887