zobacz powiększenie


DOI 10.12887/27-2014-1-105-22Flavio FELICE – Jeśli pragniesz pokoju, buduj pokojowe instytucje (tłum. P. Mikulska)


Cena brutto: 7,00 PLN

Autor analizuje trzy encykliki: Pacem in terris Jana XXIII, Solicitudo rei socialis Jana Pawła II i Caritas in veritate Benedykta XVI, poszukując w nich elementów teoretycznego modelu instytucji międzynarodowych, który odpowiadałby godności osoby ludzkiej. W swoich analizach odwołuje się zarówno do filozofii, wykorzystując koncepcje Antonia Rosminiego i Luigiego Sturzo, jak i do ekonomii, a zwłaszcza do teorii społecznej gospodarki rynkowej. Analizy te pozwalają autorowi sformułować model poliarchicznego środowiska międzynarodowego funkcjonującego zgodnie z zasadami solidarności i pomocniczości.

Słowa kluczowe: Pacem in terris, Solicitudo rei socialis, Caritas in veritate, Jan XXIII, Jan Paweł II, Benedykt XVI, godność osoby, poliarchia, solidarność, zasada pomocniczości

Kontakt:
Pontificia Università Lateranense,
Piazza San Giovanni in Laterano n. 4,
00120 Città del Vaticano, Włochy
E-mail: felice@pul.it
Tel.: + 39 06 69895690Pliki do pobrania:

» 105_Felice_content.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887